Navýchod.cz - Navýchod - redakce
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg


Redakce Navýchodušéfredaktorka: Galina Babak (babakgalin#gmail.com)

odpovědný redaktor: Radko Mokryk

redakční rada: Galina Babak, Radko Mokryk, Tereza Soušková, Ivana Skálová, Tereza Chlaňová, Alexandra Skorvid

NaVýchod vydává Východoevropský klub studentů FF UK

adresa: nám. Jana Palacha 1, 110 00 Praha 1

telefon: (+420) 774 967 824, e-mail: redakce#navychod.cz 

bankovní spojení: Fio banka: 2201076481/2010

registrační číslo MK ČR: E 11240

ISSN tištěné verze: 1214-2522

ISSN on-line verze: 1214-2492

Za věcnou správnost příspěvků zodpovídají jednotliví autoři, jejich názory nemusí vyjadřovat mínění redakce.
Redakce si vyhrazuje právo provádět jazykovou úpravu rukopisů, opravy faktografických chyb a dalších nedostatků.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vydavatel Navýchod 2001-2013: Na východ od Aše, o.s.

šéfredaktorka: Ivana Skálová (ivana#navychod.cz)

e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod