Navýchod.cz - Navýchod - Sedm kilo stotinek aneb Nechali se Bulhaři napálit?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
Právě si prohlížíte číslo 5/2003


Sedm kilo stotinek aneb Nechali se Bulhaři napálit?


Ivana Skálová


Současná vláda premiéra Simeona Sakskoburggotského se po dvou a půl letech u moci těší velmi malé důvěře Bulharů. Slíbené vyřešení problémů v horizontu 800 dní od jejího nástupu k moci se nekoná a sám premiér už několikrát vzal tento svůj slib zpět s tím, že jeho prohlášení bylo špatně interpretováno. Naposledy se tomu tak stalo v dopise adresovaném britskému časopisu The Economist, jako odpověď na článek, který hodnotil současnou situaci Bulharska a Rumunska v souvislosti s jejich čekatelstvím na vstup do EU.

Hodnocení odborníků však pro Bulharsko vyznívá poměrně pozitivně. Již loni dostalo od Evropské komise nálepku "fungující tržní ekonomika" a k dalším kladům podle vedoucího mise Mezinárodního měnového fondu v Sofii patří vysoký a stabilní ekonomický růst, nízká inflace a výrazné snížení nezaměstnanosti.

Propad v komunálních volbách

Nepříliš silnou pozici má však vláda na domácí půdě. Ta se projevila i znatelným propadem nejsilnější vládní strany Národní hnutí Simeon Druhý (NDSV – Nacionalno dviženie Simeon Vtori) v komunálních volbách, které proběhly na přelomu října a listopadu. Z voleb vyšli jako nejúspěšnější kandidáti Bulharské socialistické strany (BSP – Bălgarska socialističeska partija), následováni zástupci vládního Hnutí za práva a svobody (DPS – Dviženie za prava i svobodi), opozičním Svazem demokratických sil (SDS – Săjuz na demokratičnite sili) a vládním NDSV na chvostu. Poměrně významný počet hlasů byl roztříštěn mezi desítky malých stran a hnutí, a úspěšní byli i kandidáti nezávislí. V napínavém boji o sofijskou radnici se nakonec stal vítězem Stefan Sofijanski, podporovaný Svazem demokratických sil a koalicí hnutí Gergjovden, Bulharského zemědělského lidového svazu–Národního svazu a Demokratické strany, kterému se podařilo post sofijského kmeta uhájit už potřetí.

Výsledky komunálních voleb zřetelně naznačují přesun voličských preferencí na levou stranu politického spektra. Nespokojeni s vládou pravice, zvolili si Bulhaři ve volbách v roce 2001 stranu úplně novou a politicky ne zcela vymezenou, a nyní se jejich naděje upínají stále více nalevo. Tento fakt může svědčit jak o pevném uchycení demokratických principů v bulharském prostoru, tak o neschopnosti jednotlivých vlád naplnit očekávání Bulharů v otázce řešení jakési permanentní vnitřní krize. Premiér Sakskoburggotski vidí ve výsledcích voleb vítězství demokratických hodnot a pluralismu. Podle slov prezidenta Georgiho Părvanova však spíše vypovídají o ztrátě důvěry občanů v současnou vládu. Prezident byl navíc rozčarován ideologickým zaměřením předvolební kampaně, která nenabízela voličům možnosti řešení jejich každodenních problémů, ale svou reideologizací politického života vrátila bulharskou politickou současnost někam na počátek devadesátých let.

Kriminalita neklesá – naopak

K jednomu z největších problémů dnešního Bulharska patří vysoká kriminalita. Na evropský prostor "nepříliš civilizované" vyřizování účtů mezi jednotlivými zločineckými skupinami je dnes tak běžné, že výbuchy, střelba v sofijských ulicích za bílého dne či rvačky a přestřelky v nočních klubech již téměř patří k bulharskému koloritu. Vůdci těchto skupin – "vážení podnikatelé" – jsou veřejně známí, policie je však naprosto bezmocná. V centru obecné pozornosti se tak ocitl ministr vnitra Georgi Petkanov. Opoziční Svaz demokratických sil vyzval premiéra, aby neprodleně odvolal jak ministra, tak celé politické vedení ministerstva. Představitelé ministerstva jsou naopak toho názoru, že pokud by jeho vedení nyní odstoupilo, jednalo by se spíše o triumf "gangsterů". Někteří navíc soudí, že by tento krok kriminalitu v Bulharsku stejně nevyřešil, neboť problém není personální, nýbrž systémový. Poslanec vládního NDSV Emil Košlukov k této otázce mimo jiné řekl: "Kriminalita se stala metlou Bulharska, a to, že se tváříme, že jsme si toho nevšimli, že o tom vláda nejedná, že to parlamentní klub nemá na pořadu jednání, to je politicky trestuhodná lhostejnost." Opozice nyní důrazně požaduje po premiérovi předložení plánu na vymanění země z vlivu podsvětí.

Vrať se do Madridu!

Vláda je terčem útoků také ze strany odborů. Na protestním mítinku, který se konal 14. listopadu v Sofii, požadoval mnohatisícový dav odborářů odstoupení vlády z důvodu nesplnění slibů v ekonomické a sociální oblasti. Demonstranti se pokusili přinést premiérovi sedmikilový pytel stotinek, které sesbírali během tří měsíců, aby mu tím přispěli na zakoupení jednosměrného lístku zpět do Madridu. Představitelé odborů také plánují na 20. listopad, kdy se bude schvalovat státní rozpočet na příští rok, který je podle nich "antisociální", utvoření živého řetězu kolem parlamentu.

Kritika politiky vlády se ozývá nejen z řad opozičního SDS, které se s ní hodlá střetnout právě v souvislosti s projednáváním nového, výrazně deficitního státního rozpočtu, ale i z vlastních řad. Člen vládního hnutí Borislav Cekov se pokusil prosadit svolání mimořádného kongresu strany, na kterém by se mělo jednat o jejím novém směřování či jakési vnitřní reformě. Z reakcí svých stranických kolegů Cekov vyvodil, že "tito lidé žijí ve virtuálním světě, jsou stiženi šíleným hladem po moci a funkcích, který je naprosto odtrhl od reality".

Diskuzní klub Nová doba (Novoto vreme), který vznikl uvnitř parlamentního klubu NDSV, navíc pohrozil, že pokud se v horizontu několika dní neuskuteční stranické fórum a nezačnou se realizovat požadavky na rekonstrukci vedení strany i vlády, začne o dalším společném postupu vyjednávat s SDS a ostatními pravicovými uskupeními. Alespoň kosmetickou změnou by tak zatím mohlo být členem Nové doby Miroslavem Sevlievským navržené přejmenování strany na Národní hnutí svobody a pokroku (Nacionalno dviženie za svoboda i văzchod – NDSV, aby zkratka mohla být zachována), přičemž na místo "svobody" by mohla přijít i "spravedlnost" (spravedlivost). Z názvu by tak mělo zmizet jméno bývalého cara a strana by se tím vymezila spíše ideologicky než personálně. Zda ke změně názvu dojde, není jisté, avšak návrh již teď vyvolal vlnu lidové tvořivosti – zkratka by zůstala zachována třeba i v názvech Nikoga deca Simeon ne vrăštajte (Simeona už děti nikdy nevolte) či Nagrizachte drăvčeto sljapo vjarvaštite (volně přeloženo – Nechali jste se napálit)...

Hledání vize

Také uvnitř vládní koalice stoupá napětí způsobené možnými přesuny na jednotlivých postech, které by se však měly obejít bez zvýšení zastoupení představitelů druhé nejsilnější vládní strany Hnutí za práva a svobody. Její lídr Achmed Dogan v reakci na tyto třenice rovněž prohlásil, že vládní program je nutné aktualizovat ve všech směrech ještě do konce jejího mandátu. Změnit by se měl nejen program, ale i postoje vlády a její chování. Rovněž je podle jeho slov nezbytné jasně formulovat doposud absentující vizi budoucnosti země do roku 2007, kdy by Bulharsko mělo vstoupit do Evropské unie.

e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod