Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Slavní vídeňští slavisté
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
Právě si prohlížíte číslo 2/2006


Slavní vídeňští slavistéAlois Vojtěch Šembera (1807-1882)


Rodák z Vysokého Mýta vystu­doval filologii a historii na pražské univerzitě. Byl velkým vlas­tencem a při­spíval do českého tisku, i pod pseudo­ny­mem Mu­d­romil Mýtský. Roku 1849 se stal pro­fe­sorem čes­kého jazyka a literatury ve Vídni. Z množství jeho prací jmenujme díla o vpádu Mon­golů na Moravu, o historii pánů z Boskovic či dějiny řeči a literatury „českoslovanské“. V závěru svého života se postavil kriticky proti Ru­kopisům, které považoval za padělky, čímž si zne­přá­telil českou vlasteneckou veřejnost.

Franc Miklošič (1813-1891)


Slovinský jazykovědec a slavista světového vý­z­namu vystudoval filozofii ve Štýrském Hradci a práva ve Vídni. Zformoval slovinský národní program a stal se poslancem horní komory ra­kouského státního sněmu. Roku 1849 založil na vídeňské univerzitě katedru slavistiky, stal se děkanem fi­lo­zo­fické fakulty a v letech 1854-55 byl dokoce rektorem celé uni­verzity. Za své zásluhy byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho četná díla se nezaobírají pouze slovanskými jazyky, věnoval se rovněž rumunštině, albánštině, řečtině a romštině.

Vatroslav Jagić (1838-1923)


Chorvatský filolog, nejvýznamnější slavista pře­lomu 19. a 20. století. Vystudoval klasickou fi­lo­logii a slavistiku u France Miklošiče ve Vídni. Roku 1869 byl zvolen za člena Jugo­slávské akademie věd a umění a člena-kores­pondenta petrohradské akademie. Byl prvním profesorem slavistiky na Hum­boldtově univerzitě v Berlíně (1874-1880), poté přednášel v Petrohradě, a nakonec se vrátil do Vídně, kde se stal Miklo­šičovým následníkem (1886-1908).

Konstantin Josef Jireček (1854-1918)


Český historik a bulharský politik, zakladatel české balkanologie a byzantologie. Na přelomu 70. a 80. let 19. století pomáhal organizovat správu a školství v nově vzniklém Bulharsku, v letech 1881-1882 byl bulharským ministrem osvěty, v roce 1884 ředitelem Národní knihovny v Sofii. Poté působil jako profesor na univerzitách v Praze (1884-1893) a ve Vídni (1893-1918). Napsal Dějiny národa Bulharského (1876) – první komplexní a vědecky pojaté bulharské dějiny.

Nikolaj Sergejevič Trubeckoj (1890-1938)


Ruský jazykovědec a etnolog, původem ze staré šlechtické rodiny. Roku 1916 se habilitoval na moskevské univerzitě v oborech srovnávací lingvistika a sanskrt. V roce 1920 emigroval do Bulharska, kde se stal docentem slovanské fi­lo­logie na univerzitě v Sofii. V letech 1922-1938 byl profesorem na vídeňské univerzitě. Zemřel v roce 1938 po výslechu na Gestapu. Trubeckoj rozšířil jazykovědu o fonologii.

e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod