Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Pobocza – poezie pro Evropany


Počet zobrazení: 219 Komentáře: 0 Více

Jedinečný projekt, který si dal za cíl představit poezii střední a východní Evropy ve všech jazycích, kterými se v této části světa mluví, mohou již třetím rokem sledovat také čeští čtenáři. Kromě polské, české a srbské jazykové verze nově vznikla také slovinská mutace a v krátké době se objeví další. Představujeme ukázku tvorby dvou básníků zastoupených v nejnovějším, 27. čísle, Ljudku Silnovovou z Běloruska a Dragana Boškoviće ze Srbska. Tvorbu dalších a...
 

  

Arméni – zaniklá menšina Vojvodiny

Autor: Jakub Hloušek

Počet zobrazení: 306 Komentáře: 0 Více

Ačkoli se oblast Vojvodiny bezesporu stále řadí mezi etnicky nejpestřejší území Evropy, některé zdejší komunity byly následkem historického vývoje odsouzeny k zániku. Jednu takovou představují i novosadští Arméni.


Jejich masovější příliv se datuje do 18. století, přičemž mezní letopočet tvoří rok 1739, kdy se Bělehrad opět ocitnul pod tureckou sp...
 

  

Bludné kruhy srbské politické scény

Autor: Václav Štěpánek

Počet zobrazení: 96 Komentáře: 0 Více

V očekávání představení plánu zmocněnce OSN pro vyjednávání o dalším statusu Kosova Maartiho Ahtisaariho se v Srbsku 21. ledna 2007 uskutečnily předčasné parlamentní volby. Jejich výsledky ukázaly, že se nálady srbské voličské základny od posledních taktéž předčasných voleb v roce 2003 prakticky příliš nezměnily.

Radikální blok – extremistická Srbská radikální strana spolu s postmiloševićovskou Socialistickou stranou Srbska – získal tém...
 

  

Setkání s krajputaši

Autor: Jakub Hloušek

Počet zobrazení: 92 Komentáře: 0 Více

Naše boží muka a smírčí kameny, arménské chačkary, irské křížové stély, bretaňské kalvárie, bosenské stećky. Ačkoli pocházejí z různých stran křesťanského světa a byť pravé příčiny jejich vzniku mohou být rozdílné, v mnoha rysech se shodují. Představují autentické doklady lidové zbožnosti. Jsou opředeny závojem mýtů, spojuje je společný materiál - prostý kámen. A také skutečnost, že je převážně zhotovili anonymní venkovští autoři. Patří mezi ně i „krajputa...
 

  

Na třetím náměstí spolu

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 129 Komentáře: 0 Více

V červenci letošního roku vyšla v Bělehradě antologie nových po­vídek Bosny a Hercego­viny, Chorvatska a Srbska a Černé Hory nazvaná Na trećem trgu (Na třetím náměstí). Jde o výbor z tvorby dvanácti mladých autorů, po čty­řech z každé země, první takový od skončení jugoslávských válek. Přestože média zmíněných zemí projektu příliš pozornosti nevě­novala, v inte­lektuálních kruzích vy­volal množství otázek a pole­mik ohledně spolupráce literátů v exjugo­slávském regionu. ...

 

  

V Kruščici na malém vršíčku

Autor: Martin Mikeska

Česká menšina a nerůžová budoucnost českého jazyka v srbském BanátuPočet zobrazení: 138 Komentáře: 0 Více

Čechy žijící v Banátu, jenž byl v době jejich příchodu okrajovou částí habsburské říše, dnes rozděluje rumunsko-srbská státní hranice. Po podpisu trianonské smlouvy se ocitla většina banátských českých kolonistů v Rumunsku. Krajanský život Čechů v srbském Banátu je dnes sice chudší než u jejich rumunských sousedů, zato k nim však avanturistické cestovní kanceláře nepořádají zájezdy.

Počátky kolonizace Banátu


...
 

  

Mýty kolem Slobodana Miloševiće

Autor: Václav Štěpánek

Počet zobrazení: 183 Komentáře: 0 Více

Smrt Slobodana Miloševiće, posledního a „nej­za­slou­žilejšího“ z trojice hlavních strůjců krvavého rozpadu Jugoslávie, vyvolala nejrůznější reakce a do­hady. Především zpochybnila kredibilitu Haagského tribunálu, který, jak se ukázalo, nebyl schopen adekvátně se postarat o svého „nej­pro­minentnějšího“ obžalovaného. Nejrůznější spekulace o tom proč a jak zemřel (oficiálně na infarkt, přičemž byl nalezen až pět hodin po své smrti), nechají zejména jeho ska...
 

  

Rozdělení SČH nehrozí novým válečným konfliktem

Autor: Stanislav Stach

Zpráva o cestě delegace Rady pro mezinárodní vztahy do Srbska a Černé HoryPočet zobrazení: 151 Komentáře: 0 Více

V souladu s prioritami české zahraniční politiky na­v­­štívili představitelé Rady pro mezinárodní vztahy ve dnech 1.-6. dubna Srbsko a Černou Horu. Cílem pracovní cesty bylo navázání a prohloubení kontaktů na oficiální i nevládní úrovni, výměna zkušeností v oblasti právních systémů a soudnictví, posouzení možností konkrétní spolupráce s neziskovými organizacemi a ověření názorů na situaci v Srbsku a Černé Hoře v souvislosti s jednáními o asociační a stabil...
 

  

Sandžak – kondenzovaná balkánská realita postmoderní éry

Autor: Jan Pelikán

Počet zobrazení: 477 Komentáře: 0 Více

Před půldruhým stoletím symbolizovaly železnice na Balkáně pokrok a civilizační povznesení. Trasování železničních kolejí, jejich výstavba a posléze kontrola provozu se stávaly předmětem ostrých, často nesmi­ři­tel­ných imperiálních zápasů. Na počátku třetího milénia se i v jihovýchodní Evropě želez­niční doprava propadá do stále hlubší krize. Pro získání nadvlády v rozsáhlém regionu také již dávno ani zdaleka nestačí získat kontrolu nad pouhým jedním z údo...
 

  

''Kvitok karpatski z dalekoho kraju''

Autor: Vladislav Knoll

Historie, kultura a jazyk Rusínů v srbské VojvodiněPočet zobrazení: 560 Komentáře: 0 Více

V srbské Vojvodině a na východě chorvatské Slavonie žije dodnes, roz­troušeno v mnoha vesnicích a městech, řeckokatolické obyvatelstvo, které samo sebe nazývá Rusnáky a svůj jazyk ruským. Tuto národnostně růz­no­rodou oblast obývá již více než 250 let společně se Srby, Chorvaty, Maďary, Slováky, Rumuny a dalšími národy. Samo sebe považuje za příbuzné karpatským R­u­sínům, a proto i jejich jazyk, který je dnes jedním z šesti oficiálních jazyků Auto­nomní obl...
 

  

Školský systém slovenskej menšiny vo Vojvodine

Autor: Zuzana Týrová

Počet zobrazení: 341 Komentáře: 0 VíceBúrlivé historické udalosti od najstarších čias dodnes prispeli k pes­trej národnostnej štruktúre Vojvodiny. Je to bezpochýb naj­he­te­ro­génnejšia oblasť v celej Európe a zaujímavá je najmä preto, že na takom malom území žije 27 národov, národnostných menšín a etnických skupín (Srbi, Chorváti, Česi, Ma­ďari, Slováci, Rumuni, Čiernohorci, Rómovia, Rusíni, Macedónci, Ukrajinci, Nemci, Slo­vinci, Bulhari a i.), ktorí ...
 

  

Křížem krážem za kříži srbských klášterů

Autor: Marija Šupicová, Martin Mikeska

Počet zobrazení: 179 Komentáře: 0 Více

Vznik klášterů ve středověkém srbském státě je ve své ranné fázi spojen s vladařskou dynastií Nemanjićů (1166–1371). U vzniku památek pozdější, moravské stavitelské školy, stál především kníže Lazar Hrebeljanović – panovník, který při štěpení srbského státu ovládl centrální srbská území. Kláštery byly budovány pro klid duše (zadužbina – do češtiny překládané jako „nadace“) na onom světě a byly obdarovávány cennostmi a v neposlední řadě i pozemky. P...
 

  

Ecce Neoplanta!


Počet zobrazení: 211 Komentáře: 0 Více

Když se šest měšťanů sídliště vzniklého v podhradí starobylé petrovaradínské pevnosti a nazývaného Petrovaradiniense civitas trans Danubium situata, pánové Račković, Vujić, Bogdanović, Rašković, Hajl a Anderle vydali do Vídně na dvůr Marie Terezie a zaplatili 80 000 rýnských zlatých, získali „na oplátku“ patent, jímž císařovna povýšila jejich obec na svobodné královské město. A zároveň mu udělila jméno – latinsky znělo Neoplanta, maďarsky Új-vidégh...
 

  

Turisty v Srbsku a Černé Hoře

Autor: Marija Šupicová, Martin Mikeska

Počet zobrazení: 160 Komentáře: 0 Více

Při rozhodování, kde v létě uspokojit touhu po nezávislém cestování, letos vyhrálo Srbsko a Černá Hora. Nemalý podíl na tom měly i výborné kulturně-historické přednášky dr. Štěpánka z brněnské Masarykovy univerzity a touha poznat zase jednu balkánskou zemi způsobem širším, než tzv. „lonelyplanetovým“, což v našich očích znamená zajet i tam, kde se nějaká světově důležitá památka očekávat nedá. Jak jsme však byli upozorněni, spousta historických cenností vza...
 

  

Poslední sandžak na Balkáně

Autor: Štěpán Macháček

Počet zobrazení: 448 Komentáře: 0 Více

Města Priboj, Prijepolje, Sjenica či Novi Pazar jsou na mapě znázorňující politické rozdělení světa vyznačena na území Srbska. Pljevlja, Bijelo Polje nebo Rožaje zase na území Černé Hory. Po zřízení pohraničních kontrolních stanovišť mezi oběma zeměmi jsou od sebe nyní tato sídla oddělena i fyzicky. Zmíněná města a jejich okresy na obou stranách srbsko-černohorské hranice však dohromady tvoří Sandžak – územní celek, který někteří jeho obyvatelé považují za ...
 

  

V Srbsku dnes vládne kultura extremismu

Autor: Jan Kravčík, Ivana Skálová

Rozhovor s Natašou Kandić, srbskou bojovnicí za lidská právaPočet zobrazení: 112 Komentáře: 0 Více

Nataša Kandić je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou bělehradského Centra pro humanitární právo. Je terčem ostré kritiky především v Srbsku, ale také nositelkou mnoha významných mezinárodních ocenění. V dubnu 2004 jí byla u příležitosti zahájení festivalu Jeden svět společností Člověk v tísni udělena cena HOMO HOMINI za dlouholetou obranu lidských práv a za osobní statečnost při objasňování zločinů proti lidskosti spáchaných na území bývalé Jugoslávie. ...
 

  

Jak je teď v Bělehradě?

Autor: Milena Gvozdenović

Počet zobrazení: 161 Komentáře: 0 Více

Jestliže jste obyvatelem Bělehradu a nějakou náhodou jste se dostali do nejvyššího levelu supertěžké hry «dostáváme vízum», to jest podařilo se vám vypadnout ze země, následuje tato typická otázka od jakéhokoliv nového zahraničního známého. "Jak je teď v Bělehradě?"


Není to nic v porovnání s těž...
 

  

Diktátor s lidskou tváří

Autor: Marijan Lipovac

u příležitosti 110. výročí narození Josipa Broze-TitaPočet zobrazení: 338 Komentáře: 0 Více

"Bojoval v souladu se svým morálním přesvědčením, viděl mnohé země a města, armády, války a civilizace, společenské systémy a revoluce, prožil život vydělávaje si na chléb vlastníma rukama, byl vězněm a válečníkem, politikem a organizátorem masového povstání za osvobození proletariátu, vedl povstání proti slepé nenávisti, očistil zemi od cizáků v těžké a krvavé válce, vrátil své vlasti ukradené moře, její ostrovy a města, osvobo...
 

  

''Malá krabička'' aneb Současná srbská literatura

Autor: Anežka Kindlerová

Počet zobrazení: 73 Komentáře: 0 Více

Zeptáte-li se kohokoliv v této republice, co si představuje pod pojmeme současná srbská literatura, jen velmi málo lidí vám bude schopno dát nějakou odpověď.

Starší generaci možná ještě napadne Ivo Andrić, nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1961, který byl do češtiny hojně překládán jak před druhou světovou válkou, tak i po ní, zvláště pak v šedesátých a sedmdesátých letech. Mladší generace j...
 

  

Bratři Teofilovićové - Hory a planiny

Autor: Rita Kindlerová

Počet zobrazení: 109 Komentáře: 0 Více

29. 11. 2001 se uskutečnil koncert bratrů Ratka a Radišy Teofilovićů. Jsou to jedineční interpreti staré srbské vokální hudby. Na etnohudebních scénách celé Evropy se objevili v polovině 90. let, kdy také začala vycházet jejich první CD. Vytvořili nahrávky pro Rádio Bělehrad, vystupují na etno festivalech po celém světě a s obrovskými úspěchy reprezentují kulturu Jugoslávie. Jejich vystoupení například v Japonsku se setkalo s neuvěřiteln...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod