Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Pobocza – poezie pro Evropany


Počet zobrazení: 219 Komentáře: 0 Více

Jedinečný projekt, který si dal za cíl představit poezii střední a východní Evropy ve všech jazycích, kterými se v této části světa mluví, mohou již třetím rokem sledovat také čeští čtenáři. Kromě polské, české a srbské jazykové verze nově vznikla také slovinská mutace a v krátké době se objeví další. Představujeme ukázku tvorby dvou básníků zastoupených v nejnovějším, 27. čísle, Ljudku Silnovovou z Běloruska a Dragana Boškoviće ze Srbska. Tvorbu dalších a...
 

  

Kolik stojí člověk?

Autor: Radka Bzonková

O stalinských lágrech a nezlomné duši Jevfrosini KersnovskéPočet zobrazení: 301 Komentáře: 0 Více

Základy pracovních táborů a nápravných zařízení, které ve své vrcholné fázi tvořily systém GULAGu, byly položeny krátce po bolševické revoluci, v létě 1918. Již tehdy totiž vznikly první koncentrační tábory, které spadaly pod sovětské ministerstvo vnitra a byly určeny politickým oponentům nového režimu. Tuto koncepci rozpracoval v roce 1919 šéf NKVD Felix Dzeržinskij, když trval na využití všech vězňů k fyzické práci. Ve stejném roce se také koncentrační t...
 

  

Buddhistická svatyně v Petrohradu

Autor: Daniel Putík

Počet zobrazení: 176 Komentáře: 0 Více

Na Primorském prospektu, naproti můstku, po němž se z Vyborské strany přechází na Jelaginův ostrov, stojí ve stínu stromů podivuhodná stavba: zvláštně načervenalý dům není ničím menším než prvním buddhistickým chrámem v Evropě. Vstoupíme na dvorek a nestačíme se divit: před svatyní stojí tibetské modlitební mlýnky, na schodišti klábosí burjatští mniši. Nejsou to brýlatí mladíci z bohatých rodin znudění západní civilizací; stojíme před nejsevernějším dacane...
 

  

Pskovské zvony bijí na poplach

Autor: Jitka Komendová

Dokument o devastaci památek ruského středověkuPočet zobrazení: 218 Komentáře: 0 Více

„Svrchovaný pán Veliký Novgorod“ a jeho „menší bratr” Pskov. Města zprostředkovávající kontakt stře­dověké Rusi se Skandinávií a západní Evropou. Města, jež se svým politickým uspořádáním natolik odlišovala od ostatních měst Rusi, že bývají označována jako samostatné měst­ské republiky. Města, jejichž politická i kulturní svébytnost byla brutálně zlikvidována Moskvou na přelomu 15. a 16. století. Města s osudy v mnohém podobnými se dnes ocitla v odlišné si­...
 

  

Ruský poutník stále prochází krajem

Autor: Karel Sládek

Cesta „Modlitby srdce“ ve slovanské křesťanské spiritualitěPočet zobrazení: 366 Komentáře: 0 Více

„Vzývej Pána horlivě: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným, hříšnou! Čiň tak bez ustání, v kostele, doma, na cestě, při práci, když jíš, v posteli, zkrátka od okamžiku procitnutí do okamžiku usínání.“ (z dopisu duchovních rad ruského „starce“ Teofana Zátvorníka)
Překlad ruské knihy Upřímná vypr...
 

  

Subarktická kuchyně národů Ruska

Autor: Petr Pešek

Počet zobrazení: 218 Komentáře: 0 Více

Od poloostrova Kola po Beringův průliv se prostírá pás bezmála 7000 km dlouhý – členité pobřeží Sever­ního ledového oceánu. Nekonečná tundra, jen zřídka pře­rušovaná malými modřínovými, olšovými nebo březovými lesíky, se zbavuje bílé pokrývky jen asi na tři měsíce v roce. Osídlení tohoto pro život tak výjimečně nepříznivého území je složeno z mnoha navzájem nepodobných národnostních a jazykových skupin. Na poloostrově Kola žijí Saamové, dále až k poloostro...
 

  

Birobidžan – ''židovská autonomní'' oblast

Autor: Daniel Putík

Počet zobrazení: 2456 Komentáře: 0 Více

Jednu z nejskurilnějších kapitol rusko-židovských dějin představuje projekt, podle něhož měly být statisíce Židů usazeny v Birobidžanském rajonu na hranicích s Čínou. Carské Rusko oblast anektovalo roku 1859 a pojmenovalo ji po obou hlavních řekách – Biře a Bidžanu, přítocích řeky Amur. Roku 1928, kdy se zde sovětská vláda rozhodla vytvořit židovskou národní domovinu, žilo na tomto území o velikosti Holandska pouhých 27 000 lidí.

S ohled...
 

  

Ruská federace očima Jaroslava Bašty


Počet zobrazení: 132 Komentáře: 0 Více

Dne 20. září 2005 uspořádala Rada pro mezinárodní vztahy v Praze přednášku bývalého velvyslance ČR v Moskvě a sou­čas­ného prvního náměstka mi­ni­stra zahraničních věcí ČR Jaroslava Bašty na téma Východní dimenze české politiky . Jak sám přednášející v úvodu zdůraznil, název přednášky byl zvolen možná až příliš vzletně, a vy­slovil obavu, že vzhledem k jeho nedávnému návratu z Ruska se přednáška bude týkat spíše jen této země a její současné situace...
 

  

Duchovní a tvůrčí cesta Vladimira Solovjova

Autor: Karel Sládek

Počet zobrazení: 250 Komentáře: 0 Více

Vladimir Solovjov se narodil 16. ledna 1853 v Moskvě v rodině zná­mého ruského historika Sergeje Solovjova, který se proslavil zej­ména knihou Dějiny Ruska o 29 dílech. Velmi dobrý vliv měl na dětství Solovjova jeho dědeček, protojerej Michail Solovjov.
Již v deseti letech měl Vladimir první mys­­tické vidění, které se potom ještě ně...
 

  

Bělorusové – hobiti evropského lesa

Autor: Ivana Skálová

Počet zobrazení: 344 Komentáře: 0 Více

Již z názvu knihy Ne­známé Bě­lo­rus­ko lze usoudit, že její hlavní snahou je představit nám něco, co neznáme. Je pro nás Bělo­rusko právě tako­vým? Nejsme spíš přes­vědčeni, že ho známe docela důvěrně? Určitě, vždyť jsme pár desítek let žili téměř pod jednou stře­chou. Možná právě proto je však naše po­vědomí o této zemi značně pokřiveno, je plné stereotypů a ni­čím nepod­ložených unáhlených závěrů a soudů. Možná také právě proto jsme si téměř jis...
 

  

O ruských veteránech a hrdinech

Autor: Michas Kukobaka

Počet zobrazení: 108 Komentáře: 0 Více

Často dnes slýcháme stížnosti veteránů druhé světové války na neúctu mladé generace. V dnešní době je zvídavému mladému člověku dostupné nepřeberné množství informací o historii země – předválečné, válečné i po­válečné. Zároveň nedá přílišnou práci zjistit, jak žijí naši bývalí „nepřátelé“ a spojenci v té dávné válce. Je snadné porovnat to, čeho dosáhlo naše pová­lečné pokolení za uplynulých 60 let, s úspěchy našich bývalých „nepřátel“. Nabízí nám to dostat...
 

  

Naši v Sovietskom zväze

Autor: Michal Šmigeľ

Osud československých občanov presídlených do ZSSR v roku 1947Počet zobrazení: 364 Komentáře: 0 Více

V povojnových rokoch sa ocitli v Sovietskom zväze, skúsili „horkého“ sovietskeho chleba a pochopili, že nemajú nič spoločného s „bratskou“ slovanskou krajinou. Začali vyvíjať snahu o návrat do Československa na svoju slovenskú zem. Podarilo sa to iba polovici z tých, ktorí v roku 1947 podľahli sovietskej a komunistickej agitácii a naverbovali sa na presídlenie na „bohatú“ ukrajinskú Volyň. Druhá polovica z nich doteraz žije na západnej Ukrajine.
...
 

  

Taková normální diktatura

Autor: Miroslava Hudcová

Počet zobrazení: 182 Komentáře: 0 Více

Jednoznačným triumfem posledního evropského diktátora Alexandra Lukašenka skončilo v Bělorusku říjnové referendum o změně ústavy. Ten si tak zajistil možnost kandidovat na nejvyšší post i potřetí. V souběžně konaných parlamentních volbách neuspěl ani jediný kandidát opozičních stran. Západní pozorovatelé průběh voleb ostře kritizovali, zástupci SNS větší pochybení nezaznamenali...

Padesátiletý Lukašenko, člen někdejší Komunistické strany ...
 

  

Historie čečensko-ruských vztahů

Autor: Vilém Řehák

Počet zobrazení: 2622 Komentáře: 0 Více

Samuel Huntington ve své nejznámější knize Střet civilizací načrtl model světa, v němž hrají hlavní roli civilizační okruhy založené na společně sdílených náboženských a kulturních vzorcích. Nejpravděpodobnějšími místy vzniku ozbrojeného konfliktu pak jsou mezicivilizační zlomové linie. Z různých důvodů mezi nimi klíčovou roli hrají hranice mezi islámem a ostatními náboženstvími. Jednou z oblastí, jimiž tato linie prochází, je i Kavkaz, kde ozbroje...
 

  

Jak vznikla země

Autor: Tomáš Boukal

Počet zobrazení: 188 Komentáře: 0 Více

Nevelká země. Jen dům stojí. Dlouho nebo krátce žili. Měli bílého havrana. Dlouho nebo krátce žil, stal se úplně černým. Vyhnali ho, někde jedl člověka ten bílý havran-ochránce. Dlouze nebo krátce byli, byli staří. Tak žili. Doma děd spí a za dveřmi Ekva topka. Dlouho spal, krátce spal. “Copak spíš?” Vyšel ven. Porodila syna. Jak vyšel, syn se proměnil v kachnu – Luli. “Proč jsi vyšel?” ptá se ho žena. “Já jsem porodila syna, ty jsi vyhlédl a proměnil se v Luli...
 

  

Jaká bude nová ruská cesta?

Autor: Tomáš Lipták

Počet zobrazení: 62 Komentáře: 0 Více

V Rusku proběhly 14. března prezidentské volby. Předvolební průzkumy se vzácně shodovaly a předpovídaly vysokou voličskou podporu úřadujícímu prezidentovi. Putin nakonec skutečně zvítězil. Hlasovalo pro něj 71,22 % zúčastněných voličů, což bylo podle Centrální volební komise téměř 49 milionů obyvatel. Žádné překvapení se tedy nekonalo.


Druhý skončil k...
 

  

Můj otec se mi zdál být kouzelníkem

Autor: Vítězslav Mikeš

Rozhovor s Artěmijem Artěmjevem, ruským hudebníkem a skladatelemPočet zobrazení: 83 Komentáře: 0 Více

Artěmij Artěmjev (1966) se narodil v hudební rodině: matka je klavíristka a otec známý skladatel Eduard Artěmjev, jeden z průkopníků elektronické hudby v Rusku a mj. též autor hudby ke klasickým snímkům Andreje Tarkovského (Solaris, Zrcadlo, Stalker), Andreje Michalkova-Končalovského (Sibiriáda, Homer and Eddie) či Nikity Michalkova (Otrokyně lásky, Unaveni sluncem).


...
 

  

Kláštery Severní Thébaidy

Autor: Michal Řoutil

Počet zobrazení: 156 Komentáře: 0 Více

Když v roce 1853 napsal A. N. Muravjov první kapitoly svého nejznámějšího díla Ruská Thébaida na Severu, jistě nechtěl v názvu připomenout středořecké Théby v antické Boiótii. Také s Thébami egyptskými (Vesétem) pojila označení Thébaida jen toponymická, nikoliv chronologická a kulturní vazba. Spisovatel měl na mysli hornoegyptské pouště, ve 4.–7. století místo neobvyklé koncentrace raněkřesťanských klášterů, označované jako První a Druhá Thébaida. Ruská Sev...
 

  

Ruské pravoslavné Vánoce

Autor: Petr Pešek

Počet zobrazení: 608 Komentáře: 0 Více

"Poslední den před Vánoci uplynul a zavládla jasná zimní noc. Zasvítily hvězdy a měsíc se vznešeně vyhoupl na nebe posvítit dobrým lidem a celému světu, aby mohli všichni vesele koledovat a slavit Kristovo narození..." (N. V. Gogol)

Příprava svátků


Žádný svátek, kromě Velikonoc, kt...
 

  

Tam, kde budou stát ruské hraniční sloupy...

Autor: Jan Kravčík

Přehled vývoje ruské teritoriální expanze od 15. století do dnešní doby - část III.Počet zobrazení: 152 Komentáře: 0 Více

Druhá polovina roku 1991 se stala obdobím překotného vyhlašování nezávislostí jednotlivých subjektů Sovětského svazu. Že po odtržení pobaltských republik nedošlo i přes vůli tří čtvrtin obyvatel SSSR k jeho zachování, je dílem především Borise Jelcina, Leonida Kučmy a Stanislava Šuškeviče, kteří proklamovali nezávislost Ruska, Ukrajiny a Běloruska a vytrhli tím otěže z rukou sovětskému prezidentovi Michailu Gorbačovovi. Tomu pak v očích většiny ...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod