Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Byl Kumán černooký chlapík

Autor: Jan Blažek

Počet zobrazení: 191 Komentáře: 0 Více

Byl Kumán černooký chlapík znal sladkost hořkých tužeb mládí. Své stádo pásl a tak táhl tajemnou smutnou Hortobágyí... (Endre Ady - Básník Hortobágye )

V 10.–13. století byla východní Evropa vystavena poslední vlně stěhování národů, když byli polonomádští obyvatelé euroasijských stepí pod tlakem Mongolů a dalších východních populací nuceni opustit svá sídla a hledat útočiště právě zde. Těmto etnikům se nepodařil...

 

  

Osudy uherské svatoštěpánské koruny

Autor: János Endrődy

Počet zobrazení: 386 Komentáře: 0 Více

Uherské korunovační klenoty představují jeden z nejlépe zachovalých souborů svého druhu a v maďarské historii nabyly zcela zvláštního významu. Podle obecné víry rozšířené ve středověkých Uhrách pocházely koruna, žezlo i jablko z prvních století existence království, a to přímo od prvního krále – sv. Štěpána. Podle národního konsenzu byla korunovace platná jedině v případě, že byla provedena těmito tradičními klenoty. Ty se staly skutečnými historickými pamá...
 

  

Slováci na Dolnej zemi

Autor: Pavel Szobi

Počet zobrazení: 998 Komentáře: 0 Více

Slovenská republika je jedným z desiatich štátov, ktoré sa 1. mája tohto roku stali členmi Európskej únie. Len málokto si dnes ale uvedomuje, že príchodom tejto udalosti sa nezmenil len život samotných obyvateľov Slovenska, ale aj ich krajanov, ktorí v menších či väčších skupinách obývajú územia ostatných členských krajín Únie. Medzi takéto skupiny patria aj jazykové ostrovy etnických Slovákov žijúcich v Maďarsku. Pre širšiu verejnosť  je často existencia týchto slovenských sídel...

 

  

''Poturčenec horší Turka''

Autor: János Endrődy

Počet zobrazení: 588 Komentáře: 0 Více

Smyslem tohoto příspěvku je poukázat na specifický a zajímavý druh přísloví a rčení v maďarské lidové slovesnosti, totiž na ta, která v sobě jako zrcadlo mnohdy trpké národní zkušenosti odrážejí více než stopadesátileté panování osmanské dynastie v Uhrách. Během pátrání v nejrůznějších pramenech si však nelze nevšimnout podobných přísloví, užívaných jinými, Turky rovněž podmaněnými národy, která se jakoby nabízejí k přímému srovnání a různým zamyšlením. ...
 

  

Kletba Artúra Görgeyho

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 192 Komentáře: 0 Více

Když byla před několika lety na Budínském hradě znovu odhalena jezdecká socha generála Artúra Görgeyho, diskuze o údajném provinění a zradě, jíž se měl tento vojevůdce a jeden z nejvýznamnějších mužů maďarské revoluce z let 1848–49 dopustit na svém národě, byla mezi maďarskými historiky již definitivně uzavřenou záležitostí. Pro mnohé Maďary je však generál Görgey stále symbolem zrady a ponižující kapitulace před ruskou armádou, jíž skončil Szab...
 

  

Úvahy o Člověku bez osudu

Autor: Éva Blaskovics

Počet zobrazení: 74 Komentáře: 0 Více

Imre Kertész získal Nobelovu cenu za literaturu – za to, že jeho dílo "zobrazuje možnosti přežití křehké existence vystavené vlivům brutálních historických událostí v totalitních režimech". Doposud nejvyšší ocenění maďarské literatury vyvolalo překvapení i rozporuplné názory v Maďarsku i v zahraničí. Cena sama o sobě je přijímána pozitivně, protože díky ní se maďarská literatura víc vsákne do evropského povědomí. Mnozí ale odmítají ten fakt, že...
 

  

Vyvolávání duchů nacionalismu

Autor: Eliška Sláviková

Počet zobrazení: 128 Komentáře: 0 Více

Do poměrně pokojné atmosféry ve Střední Evropě trochu disharmonicky vstoupil zákon o zahraničních Maďarech a ukázal, jak křehká je její stabilita a jak málo stačí, aby se dal průchod skrytým vášním. I když ani v časech zakonzervovaných komunistickými režimy ve střední Evropě nacionalistické projevy docela nevymizely, po jejich postupném pádu se ukázalo, že nacionalismus znovu hojně živený odkrýváním mýtů a polopravd z dávné i nedávné min...
 

  

Trianon - konec jedné éry!

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 300 Komentáře: 0 Více


Původně jsem zamýšlel přiblížit čtenářům Navýchodu pouze podrobnosti a následky Trianonské mírové smlouvy z roku 1920, historického okamžiku, jenž byl pro Maďary snad největší národní katastrofou. Nemusíte se nějak hlouběji zabývat maďarskými dějinami a kulturou, abyste na fenomén jménem Trianon narazili. Během svého loňského stipendijního pobytu v Budapešti jsem se však o toto...

 

  

Burgenlandských „Ševa kehilot“

Autor: Daniel Putík

Počet zobrazení: 137 Komentáře: 0 Více


Burgenlandsko patří k regionům s nejpohnutější historií ve středovýchodní Evropě. Oblast po staletí patřící Uherskému království připadla na základě saintgermainské a trianonské mírové smlouvy Rakousku, její tradiční centrum Šoproň se však na základě plebiscitu v roce 1921 vrátilo pod vládu Budapešti. K národnostní mozaice oblasti patřili až do období Třetí říše kromě většinových Němců, burgenlandských Chorvatů a Maďarů i početní Romové a menšina židovská. Burgenlandských Sedm...
 

  

Lidská, nezbytně lidská

Autor: János Háy, přel. Jiří Zeman

k úmrtí maďarské spisovatelky Magdy SzabóPočet zobrazení: 72 Komentáře: 0 Více


Magda Szabó, jedna z největších maďarských spisovatelek 20. století, autorka více než pěti desítek románů, novel, dramat a esejistických sbírek, zemřela ve věku devadesáti let 19. listopadu 2007 v obci Kerepes u Budapešti. Text Jánose Háyho vyšel na stránkách maďarského literárního portálu litera.hu, na stránkách Navýchodu je publikován se souhlasem autora.

 Myslel jsem si, že žije tak, jako bych vešel do některé scény ze Staromódního příběhu: starožit...
 

  

Osmanské památky Maďarska

Autor: Jakub Hloušek

Počet zobrazení: 83 Komentáře: 0 VíceV minulém vydání Navýchodu jsme absolvovali putování po osmanských památkách Srbska. Vydejme se nyní do rovin uherské nížiny za stejným účelem – porozhlédnout se, jaké střípky zanechala turecká nadvláda na území Maďarska.

Půlměsíc nad pusztou

Narozdíl od Srbska se v případě Maďarska jednalo o poměrně krátkou, nicméně velmi důležitou, historickou epizodu. Zde se také tolik nevpila do kulturního prostředí či ...

 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod