Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Jak dál na Balkáně? Co po Paktu stability?

Autor: Jiřina Dienstbierová

Počet zobrazení: 149 Komentáře: 0 Více

Na pozvání Rady pro mezinárodní vztahy přijel 21. září 2006 do Prahy koordinátor Paktu stability pro jihovýchodní Evropu Erhard Busek, který se zde mimo jiné zúčastnil kulatého stolu na téma Jak dál na Balkáně? Co po Paktu stability? Na následujících řádcích vám přinášíme několik postřehů, které v debatě zazněly.
První náměstek ...
 

  

Všechny cesty z jihu vedou přes Srbsko

Autor: Ivana Skálová

Rozhovor s Jiřinou Dienstbierovou, ředitelkou Informačního střediska pro spolupráci s SČH a BaHPočet zobrazení: 297 Komentáře: 0 Více

Ing. Jiřina Dienstbierová je pracovnicí Centra pro sociální a ekono­mické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se zabývá problematikou médií a komunikace s veřejností. Zároveň je ředitelkou Informačního střediska pro spolupráci se Srbskem a Černou Horou, Bosnou a Her­cegovinou, které vzniklo v rámci Rady pro mezinárodní vztahy založené před deseti lety Jiřím Dienstbierem.


...
 

  

Holocaust v okupované Jugoslávii

Autor: Daniel Putík

Počet zobrazení: 2082 Komentáře: 0 Více

V tomto článku navážeme na příspěvek o ustašovském holocaustu a připomeneme si tragické osudy srbských, černohorských, kosovsko-metohijských a makedonských Židů v rukou německých, italských, maďarských a bulharských okupantů...

Protižidovská opatření v Srbsku

Z hlediska dějin nacistické vyhlazovací po­litiky je Němci okupované Srbsko za­jí­mavé jako jakási pokusná laboratoř. Vo­jenskou správu, jež na území Srbsk...
 

  

Obávaný a proklínaný tribunál

Autor: Helena Hýblová

Počet zobrazení: 150 Komentáře: 0 Více


Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) existuje již 15 let a jeho činnost se ve většině případů setkává s nezájmem světových médií i veřejnosti. Ten byl výrazně prolomen ve dvou případech – v případě Slobodana Miloševiće a při letošním červencovém zatčení a vydání Radovana Karadžiće. Mnohem větší zájem a emoce jeho činnost vzbuzuje v zemích bývalé Jugoslávie, kde se často stává terčem silných kritik.


...
 

  

Průběh liturgie slovansko-byzantského ritu

Autor: Karel Sládek

Počet zobrazení: 302 Komentáře: 0 Více


Když člověk vstoupí do kostela či chrámu slovansko-byzantského ritu, který užívají slovanští křesťané pravoslavní i katoličtí (tzv. uniaté), jistě ho ihned upoutá ikonostas, ikony se svíčkami či výzdoba fresek. Když navíc vstoupí v době slavení liturgie sv. Jana Zlatoústého, zaujme ho zpěv modliteb, vůně kadidla a úkony jáhna, kněze či biskupa u otevřených dveří ikonostasu zvaných carská vrata.


...
 

  

Řád Bektaši aneb Poněkud jiní muslimové

Autor: Jakub Hloušek

Počet zobrazení: 298 Komentáře: 0 Více


 … zeptal se derviš šejcha Ahmeda Jeseviho: „Objasni mi část našeho učení o jednotě Bytí?“ Načež mu představený odvětil: „Přines mi kostku cukru a sděl mi, co to je.“ – „No přece cukr!“ – „Ano – a teď ji rozlom na tři díly a pověz, co ti připomínají,“ pokračoval šejch. „První vypadá jako velbloud, druhý mi připomíná koně a třetí člověka.“ Šejch vzal všechny tři kousky cukru, rozdrtil je na prášek a přistoupil před derviše. Poté opět položil otázku: „A co je tohle?“ – „Můj...
 

  

Via Egnatia – tepna římského Balkánu

Autor: Jan Jílek

Počet zobrazení: 510 Komentáře: 0 Více


Zamyslíme-li se nad tím, co římská civilizace přinesla či zprostředkovala světu nebo jaké kulturní výdobytky rozšířila do barbarských oblastí, bezesporu nás napadne proslavené římské lázeňství, právo, státní symbolika, architektura a samozřejmě také cesty a silnice. Římané nebyli ze starověkých národů první, kteří cíleně budovali silniční síť. Na rozdíl od svých předchůdců Peršanů však budovali silniční spojení komplexně po celé své říši a neomezili se pouze na hlavní komunika...
 

  

Od podlézání mocným k legalizaci etnických čistek

Autor: Marijan Lipovac

Změny místních názvů na území bývalé JugosláviePočet zobrazení: 1337 Komentáře: 0 Více


Děti narozené roku 1925 v jihodalmátské obci Ploča začaly o sedm let později chodit do školy v obci Aleksandrovo. Stejné děti se dočkaly plnoletosti v roce 1943 v obci Ploče a už jako dospělí v roce 1950 uzavřeli sňatek v místě jménem Kardeljevo. Desáté výročí svatby oslavili v obci Ploče a část z nich se po roce 1980 dočkalo důchodu v K ardeljevu. Své životy dnes dožívají opět v obci Ploče.


&...
 

  

Sakaliba aneb Slovanští otroci v muslimském prostředí raného středověku

Autor: Michal Téra

Počet zobrazení: 472 Komentáře: 0 Více


Sakaliba (z řeckého sklavos ) představují zvláštní fenomén raně středověkých dějin arabského světa. Arabové a Slované se setkali již na samém počátku své historie – jako protivníci byzantské říše. Zatímco Arabové v sedmém století obsazovali předovýchodní provincie Byzance, usazovali se Slované na Balkáně a ve vnitrozemí Řecka.Konstantinopolští vládci se pokusili řešit oba problémy současně – přesídlováním slovanského obyvatelstva z...
 

  

Islám a balkánští Slované

Autor: Michal Téra

Počet zobrazení: 351 Komentáře: 0 Více


Další přímou konfrontaci slovanského obyvatelstva a islámu přinesl až sklonek středověku. Od druhé poloviny 14. století pronikali osmanští Turci na Balkán a postupně obsazovali balkánské slovanské státy a tamní državy byzantské říše. Turecký postup usnadňovala slabost Byzance a rozdrobenost srbského a bulharského státu. Právě vnitřní krize těchto zemí a neschopnost jejich elit dopomohla Osmanům k dobytí značné části jihovýchodní Evropy.Po ...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod