Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Průběžné výsledky nekonečného zápasu

Autor: Radek Čermák

Počet zobrazení: 322 Komentáře: 0 Více

Lužičtí Srbové, národ, který podle některých pramenů již od prvních století našeho letopočtu původně obýval území, které se zhruba kryje s dnešní spolkovou zemí Sasko. Po definitivní porážce se od 11. století po záplavě nových kolonistů a řadě diskriminačních opatření z velké části rychle poněmčuje, dnes obývá území v horním povodí Sprévy. Dodnes si zachovává osobitou a bohatou kulturu. Proti diskriminaci je chráněn zákonem.

...

 

  

Bulharofonní muslimové, Pomáci

Autor: Lenka Nahodilová

Počet zobrazení: 135 Komentáře: 0 Více

Na území dnešního Bulharska žije přibližně jeden milion muslimů. Většina z nich jsou sunnitští muslimové, pouze menší skupiny jsou šíitské. Nejpočetnější částí sunnitů jsou etničtí Turci. Podle různých údajů čítají půl miliónu až jeden milión osob, přičemž údaje o jejich počtu se pochopitelně různí. Dosti těžko zjistitelnou část muslimského obyvatelstva tvoří některé skupiny Rómů, jejichž počet někteří autoři odhadují až na třistatisíc o...
 

  

K počátkům novoslovanství

Autor: Stanislav Vejvar

Počet zobrazení: 75 Komentáře: 0 Více


Jasné a nekompromisní hájení českých zájmů a českého historického státního práva na půdě říšské rady ve Vídni vyneslo Karla Kramáře do čela tehdejší české politiky. Jeho politika v Rakousku-Uhersku měla svou užší českou a širší slovanskou dimenzi. Dr. Kramář byl celou svou politickou osobností realista. Začátkem 90. let 19. století se s Josefem Kaizlem a T. G. Masarykem sešel v m...

 

  

Vítejte v hlavním městě Hlavním městě!

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 219 Komentáře: 0 Více


Kdo se alespoň trochu zajímá o Kazachstán a jeho historii, nestačí se čas od času divit. Nejenže se hlavní město přesouvá každou chvíli na jiné místo, ale ono ještě mění jméno, zřejmě aby zmátlo případné pronásledovatele. Pro výrobce map a atlasů a některé studenty je zkrátka hlavní město Kazachstánu noční můrou.

Vůbec první...

 

  

Východní Evropa před 10 lety: Slovinsko

Autor: Radek Novák

Počet zobrazení: 82 Komentáře: 0 Více

Před deseti lety 25. června vyhlásilo Slovinsko na základě výsledků referenda nezávislost. V prosinci 1990 se vyslovilo 88% voličů pro plnou suverenitu země - došlo tak k potvrzení vývoje z předchozích let a vyústění sporu mezi konzervativními nacionalisty v Bělehradě a slovinskými demokraty. Rychlé vystoupení z federace bylo také cestou záchrany před vtažením do nacionálních konfliktů, protože ve Slovinsku nejsou silné národnost...
 

  

Čeští slavisté a slovenská tma aneb ''Umie im Bôh razsvietit?''

Autor: Marián Sloboda

Počet zobrazení: 102 Komentáře: 0 Více

Slovenština je jako čeština (někteří studenti bohemistiky mi tvrdí, že se slovenština z češtiny dokonce vyvinula, ale nemůžu přijít na to jak a ani oni mi to nevysvětlí). Pro Čecha nemá cenu učit se slovensky komplet - ve slovenštině je jenom pár hláskových a morfologických odlišností, které se stačí naučit, nahradit za příslušné české prvky a zbytek je vlastně čeština.

Například má slovenština (spolu s jihoslovanskými jazyky) předponu ...
 

  

Není ''malých'' oborů

Autor: Anežka Kindlerová

Na otázky Navýchodu odpovídá Tomáš Glanc, Ph.D.Počet zobrazení: 26 Komentáře: 0 Více

V souvislosti s nynějším vyhroceným vztahem mezi vládou a vysokými školami vyvstává otázka, jak se tento stav přímo dotýká chodu Ústavu slavistických a východoevropských studií. Má tato situace na náš Ústav nějaký dopad? Jak reflektujete tento napjatý vztah jako vedoucí jednoho z největších pracovišť na Filozofické fakultě?

Financování a celá koncepce vysokých škol se dotýká každého...
 

  

Bulharsko očima Gusty Fučíkové

Autor: Ivana Skálová

Počet zobrazení: 102 Komentáře: 0 Více

Ve dnech 19. - 28. května 1962 pobývala v Bulharské lidové republice československá kulturní delegace. Jejími členy byli - pracovník Ministerstva školství a kultury, pracovník Ústředního výboru Československého svazu mládeže a Gusta Fučíková. Účelem zájezdu byla účast na slavnostech u příležitosti pojmenování Střední polygrafické školy v Sofii na školu národního hrdiny Julia Fučíka. Jaké bylo Bulharsko v roce 1962 očima této delegace?

...
 

  

Návraty (srbských) mistrů zábavy

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 92 Komentáře: 0 Více

Kdykoliv jsem v průběhu tohoto roku navštívil Záhřeb, stal jsem se svědkem fenoménu pozvolného návratu kultury přicházející z druhé strany řeky Dunaje, totiž ze Srbska. Ačkoliv ani dnes by chorvatská státní televize nevysílala nic s nálepkou YU, nezávislá scéna - zejména hudební a filmové kluby - se jugoslávské kultuře nebrání. Nutno přitom zdůraznit, že se nejedná pouze o tzv. jugonostalgii, vzpomínky na šťastné roky "bratrství a jednoty" v Titově pseudos...
 

  

Arménská kuchyně

Autor: Petr Pešek

Počet zobrazení: 570 Komentáře: 0 Více

Lze-li některé místo na světě označit jako pokladnici plnou národů a národností, pak je to bezpochyby Kavkaz. Snad na žádném místě na zemi není taková koncentrace rozličných kultur jako právě zde. Na jih od centrálního hřebenu Kavkazu kreslí státní hranice hlavu ženy s rozevlátými vlasy a nádhernou modrou náušnicí - Hajastan (nebo jak říkají cizinci - Arménie). Arméni (Haj) se z barevného kavkazského rizota v mnoha ohledech vydělují. Jejich specifik v rámci tak růz...

 

  

Nekamenujte proroky aneb Zapomenutý Viktor Dyk

Autor: Václav Durych

Počet zobrazení: 78 Komentáře: 0 Více

Oceňujeme-li (byť i jen velmi povrchně) hodnotu spisovatelů podle počtu stránek nebo jen třeba podle počtu řádků, které byly jejich dílu věnovány v literárních rukovětích a slovnících, musíme přiznat Viktoru Dykovi (1877-1931) jedno z prvních míst.

Velmi podrobný Slovník soudobých českých spisovatelů (krásného písemnictví v letech 1918-1945) od Jaroslava Kunce, který byl vydán roku 1945 v pražském Orbisu, poskytuje Viktoru Dykovi 14 tiskových stránek a celostránkov...

 

  

Dane Zajc

Autor: Radek Čermák

Počet zobrazení: 116 Komentáře: 0 Více


Vse ptice

Pobili bomo vse ptice. Vse. Vse, so rekli vrani v mraku.

In v tišini noči sem slišal, kako nekdo v vrtu ubija moje ptice. In vedel sem, da bojo zdaj moja jutra brez pesmi, in čutil sem, kako grabi žalost mojo dušo.
...
 

  

Pražské setkání s Tadeuszem Różewiczem

Autor: Anežka Kindlerová

Počet zobrazení: 131 Komentáře: 0 Více

Dne 27.9. se v Praze uskutečnilo setkání veřejnosti s polským spisovatelem Tadeuszem Różewiczem. Tento známý polský básník a dramatik se narodil 9. října 1921 v Radomsku. Během 2. světové války v letech 1943 - 1944 bojoval jako partyzán proti německým okupantům. A již v této době začal přispívat do polského konspiračního tisku. Zážitky z války měly na jeho pozdější tvorbu velký vliv a on sám se k tomuto tématu vrací i nyní. Po skončení d...
 

  

Ukrajina (kde se zastavil čas)

Autor: Mgr. Rita Kindlerová

Počet zobrazení: 456 Komentáře: 0 Více

Jak sám název knihy napovídá, jde o zemi, se kterou jsme ještě nedávno sdíleli východní hranici, Ukrajinu. Autorka se pustila do velmi nelehkého úkolu; pojmenovat to, co dolehne ještě dnes na každého návštěvníka této obrovské východoevropské země, bývalé sovětské republiky a národ s možná nejtragičtější historií v Evropě.

Marta Bednářová pobývala ve vesnici Dolinská v Krivorožské oblasti mezi lety 1...
 

  

Autor: Mgr. Rita Kindlerová

Počet zobrazení: 14 Komentáře: 0 Více

Dostala jsem možnost podílet se v zimním semestru na výuce studentů pražské FF UK, jejichž jedním oborem je ukrajinistika. Studenti jsou ve 4. ročníku a s velkou chutí se pustili do překládání mnou vybraných textů. Většinou se jedná o kratší prozaické útvary současných ukrajinských autorů, kteří patří mezi špičky současné ukrajinské literatury. Protože jsem vystudovala ukrajinistiku na FF MU v Brně, mohu si dovolit menší srovnání znalost...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod