Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Birobidžan – ''židovská autonomní'' oblast

Autor: Daniel Putík

Počet zobrazení: 2456 Komentáře: 0 Více

Jednu z nejskurilnějších kapitol rusko-židovských dějin představuje projekt, podle něhož měly být statisíce Židů usazeny v Birobidžanském rajonu na hranicích s Čínou. Carské Rusko oblast anektovalo roku 1859 a pojmenovalo ji po obou hlavních řekách – Biře a Bidžanu, přítocích řeky Amur. Roku 1928, kdy se zde sovětská vláda rozhodla vytvořit židovskou národní domovinu, žilo na tomto území o velikosti Holandska pouhých 27 000 lidí.

S ohled...
 

  

''Lem v Karpatach''

Autor: Vladislav Knoll

Počet zobrazení: 275 Komentáře: 0 Více

Oba svahy Nízkých Beskyd a jihovýchodní úbočí Beskyd Vysokých (Beskid Sądecki) odedávna obývala nejzápadnější větev východních Slovanů – Lemkové. Jejich jméno je odvozeno od příslovce lem (jenom), jímž se jejich mluva odlišuje od nářečí Bojků, jejich východních sousedů. Původně posměšný název v některých oblastech nahradil původní název Rusíni a v posledních dvou stoletích se často střetával s označením Ukrajinci.


...
 

  

Toruň – perník a Koperník


Počet zobrazení: 350 Komentáře: 0 Více

Toruň je malebné město v Kujav­sko-po­moř­ském vojvodství, založené v roce 1233 Řádem německých rytířů a roz­kládající se po obou březích široké řeky Visly. Během jeho dlouhé a mnohdy bouřlivé historie je proslavily především dva fenomény – perník a Ko­perník...Toruňští perníkáři střeží tajemství výroby svého p...
 

  

Identita a paměť romského národa

Autor: Małgorzata Krakowiak

Počet zobrazení: 153 Komentáře: 0 Více

Małgorzata Krakowiak

Jazyk, vyznání či společná historie jsou obvykle chá­pány jako prvky ustavující integritu národa. V případě Romů je hle­dání integrujícího pojiva ztížené, a to hned ze dvou důvodů. Jednak není jisté, zda tyto prvky vůbec romskou identitu dokáží vybudovat, jednak mů­žeme do jisté míry zpo­chybnit i samotný pojem romské identity – je to vědomí jednoty národa, etnické skupiny, nebo něco jiného?

...
 

  

Duch chrámů a vznik ikonostasu u východních Slovanů

Autor: Karel Sládek

Počet zobrazení: 109 Komentáře: 0 Více

„Architektonické formy chrámů, fresky, ikony, předměty kultu, nejsou jednoduše shromažďovány jako muzejní předměty, ale jsou částí těla, žijí stejný život mystérií, jsou integrovány do liturgického tajemství.“ Pavel Nikolajevič Jevdokimov (1901-1970)...

Jak naznačují výše citovaná slova teo­loga ruského exilu Pavla Jevdokimova, o iko­nách nelze psát, aniž bychom nejdříve ne­vkročili do tajemství ducha křesťanské liturgie, archit...
 

  

Významné události loňského roku očima redaktorů RFE/RL


Počet zobrazení: 90 Komentáře: 0 Více

1. Jaká byla podle Vás nejvýznamnější událost ve vaší zemi v roce 2005?

2. Jaká nejvýznamnější událost podle vás vaši zemi čeká v roce 2006?ŽANYL ČYTYRBAJEVA – redaktorka kyrgyzského vysílání RFE/RL


ad 1) Rok 2005 byl pro Kyrgyzstán značně komplikovaným a doslova histor...
 

  

Několik tváří pyšného Dubrovníku

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 109 Komentáře: 0 Více

Tisíce stran byly popsány chvalozpěvy na toto město, tisíce stran za­plnily zprávy a studie o jeho slávě, moci, významu, politickém a kultur­ním vlivu, o jeho ob­chodní síle a diplomatickém umění. Po jeho ulicích se pro­cházely a procházejí známé a významné osobnosti našeho světa a jeho krása učarovala nejedné z nich. Tento článek by však o Dubrovníku rád pojednal po­ně­kud s od­stu­pem a chtěl by být alespoň trochu kritickým pohledem našince na jednu...
 

  

Ulcinj – město vůní a barev


Počet zobrazení: 105 Komentáře: 0 Více

Na samém jižním cípu čer­no­horského pobřeží, tam, kde se do Jaderského moře vlévá řeka Bojana, leží staro­bylé město Ulcinj. Společně s chorvatským ostrovem Hvar se může pochlubit nejvyšším počtem slunečných dnů v roce na Jad­ranu, a také proto je jedním z center v posledních letech překotně se rozvíjející černo­horské turistiky.

Slovo překotný je ostatně v pří­padě Ulcinje více než výstižné. Narozdíl od rodinně vyhlížejícího Petrovce ...
 

  

Začátky punku ve Slovinsku

Autor: Libor Doležán

Krátké srovnání se situací v tehdejší ČSSRPočet zobrazení: 127 Komentáře: 0 Více

Protagonisté slovinské punkové revoluce charakterizují začátek druhé poloviny sedmdesátých let jako šedivou a olověně těžkou dobu. Myslí tím celkovou atmosféru ve společnosti, stejně jako situaci v rockové hudbě. Po vlně liberalizace z konce šedesátých let komunistický režim v Jugoslávii opět utahoval šrouby a část mladých slovinských rockerů se nudila. Jen málo z populární hudby jim skýtalo útěchu, a tak zpozorněli, když se v západním tisku dočetli o nové...
 

  

Wolimierz – nádraží, kde se zastavil čas

Autor: Roman Laube

Počet zobrazení: 127 Komentáře: 0 Více

Wolimierz, malá vesnička na úpatí Jizerských hor, kostel, obchod, 30-40 domků „rozprášených“ mezi loukami a poli a staré cihlové nádraží, jímž před druhou světovou válkou projíždělo i třicet vlaků denně… Nejbližší stanice vzdálená necelé dva kilometry je na české straně – Jindřichovice pod Smrkem. Wolimierz tak mívala přímé spojení na Prahu. Po válce však upadla v za­pomnění, vyhnání původního německého obyvatelstva a faktické vylidnění Sudet po obou stran...
 

  

Mlhy nad Bosnou Josipa Mlakiće

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 155 Komentáře: 0 Více

Když roku 2000 vyšel v Chorvatsku válečný román Kad magle stanu (Až se mlhy rozplynou) prakticky neznámého autora Josipa Mlakiće, po­voláním strojního inženýra ze zapadlého městečka Uskoplje v severní Bosně, stal se záhy jedním z milníků ve vývoji moderní chorvatské válečné prózy. Ino­va­tivnost Mlakićovy románové prvotiny v kontextu chorvatské válečné litera­tury spo­čívala v tom, že pojednávala o chorvatsko-bosňácké válce v Bosně a Her­ce­govině...
 

  

Válka je strašlivý klaustrofobický stav

Autor: Jan Kravčík

Rozhovor s bosenskochorvatským spisovatelem Josipem MlakićemPočet zobrazení: 203 Komentáře: 0 Více

Josip Mlakić se narodil 24. ledna 1964 v Bugojnu v Bosně a Hercegovině. V roce 1988 dokončil strojní fa­kultu v Sarajevu a roku 1997 vydal svoji první sbírku po­ví­dek, která větší pozornost ve­řej­nosti ani kritiky nepřitáhla. Proslavil jej až ruko­pis, který roku 1999 zví­tězil v literární soutěži malého nakladatelství Faust Vrančić, jež si kladlo za cíl objevit nový chorvatský literární tale...
 

  

Jeden svět 2006: Global Local


Počet zobrazení: 55 Komentáře: 0 Více

Osmý ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni při České televizi se uskuteční v Praze od 1. do 9. března 2006. Festivalové centrum bude v kině Lucerna (Štěpánská 61, Praha 1). Dalšími festivalovými kiny budou Světozor, Evald, Mat a Ponrepo.Gender Montage

Ve světové premiéře bude na festivalu uve­dena nová kolekce filmů z projekt...
 

  

Fenomény bulharské kuchyně


Počet zobrazení: 1132 Komentáře: 0 Více

Přestože je ovlivněna kuchyněmi jiných národů, především sousedními řeckou a tureckou, zachovává si bulharská kuchyně svou jedinečnost. Tradiční bulharská jídla se často vyznačují jednoduchostí co do složení i co do přípravy. Jsou typická pikantností, rozmanitostí chutí a díky velkému podílu zeleniny také, na rozdíl od kuchyně české, příznivým vlivem na lidské zdraví. V mnoha případech lze navíc mluvit přímo o kulinářských fenoménech.

P...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod