Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Zapomenuté kurské hroby

Autor: Ilja Lemeškin

Počet zobrazení: 189 Komentáře: 0 Více

Kurové jsou jedním z vymizelých západobaltských etnik (kromě Kurů jsou za západní Balty považováni i staří Prusové a Jatvjagové). V islandských ságách, skandinávských historických pramenech a v německých a ruských kronikách Kurové figurují jako bojovný národ. Od 13. století si získávají pověst odvážných pirátů, kterým "se hleděli vyhnout dokonce i Vikingové". Dovední mořeplavi se střídavým úspěchem přepadávali a okrádali Švédy a Dány. Ve stejné ...
 

  

Střípky z makedonských cest

Autor: Silvie Vajskebrová

Počet zobrazení: 135 Komentáře: 0 Více

O Makedonii se toho v poslední době z našich sdělovacích prostředků příliš mnoho nedovídáme. Snad jen sportovní informace o zápasu Sparty Praha s mužstvem Vardaru Skopje poněkud vylepšují bilanci našich médií. A přitom v nedávných dnech probíhala v Makedonii řada velkolepých oslav podpořených již dlouho před jejich vypuknutím mohutnou vládní kampaní. Oficiální reklamní plakáty a billboardy hlásaly na pozadí červenozlatého makedonského slunce osl...
 

  

Tisíce verst na východ, tisíce verst na západ...

Autor: Jan Kravčík

Přehled vývoje ruské teritoriální expanze od 15. století do dnešní doby - část I.Počet zobrazení: 290 Komentáře: 0 Více

Ruská federace je největším státním útvarem světa, jenž svou rozlohou zabírá více než desetinu povrchu naší planety. Tato fakta jsou výsledkem takřka nepřetržité teritoriální expanze, kterou ruský stát prováděl od svého vzniku prakticky dodnes. Pojmy "dějiny Ruska" a "expanze" lze s klidným svědomím označit za synonyma.

Moskva – epicentrum expanze

"Jsem Ioann od kř...
 

  

Povede Chorvatsko Ivica nebo Ivo?

Autor: Marijan Lipovac

Počet zobrazení: 118 Komentáře: 0 Více

V druhé polovině listopadu se v Chorvatsku uskuteční již páté parlamentní volby od zavedení pluralitního politického systému a předvolební kampaň, přestože oficiálně ještě nezačala, trvá prakticky už několik měsíců. V podstatě všichni političtí analytici se shodují, že půjde o první volby, jejichž vítěz není předem znám, narozdíl od voleb v letech 1990, 1992 a 1995, kdy bylo vítězství Chorvatského demokratického společenství (HDZ – Hrvatska demo...
 

  

Ilyrové – po stopách národa Hadů

Autor: Milena Gvozdenović

Počet zobrazení: 107 Komentáře: 0 Více

Vypráví se, že Féničan Kadmo, zakladatel beotských Théb, byl přinucen opustit Théby a odejít i se svou ženou Harmonií, dcerou boha války Árese a bohyně krásy Afrodity, k Enhelejcům, národu uctívajícímu úhoře, který přebýval severně od pohoří Epiru, mezi Kotorským zálivem a Dračí. Staré proroctví tvrdilo, že pokud si Enhelejci za krále zvolí cizince, porazí své sousedy Ilyry, národ uctívající hady. Když tak učinili, pod Kadmovým velením nad Ilyry...
 

  

Kde je dvojjazyčný Terst?

Autor: Radek Novák

Počet zobrazení: 172 Komentáře: 0 Více

Uplynuly dva roky od doby, kdy byl v Itálii schválen zákon o vztahu k národnostním menšinám, který mimo jiné ukládá uvádět veřejné nápisy na územích s jistým procentuálním zastoupením národnostní menšiny též v jejím jazyce. Jedním z těchto míst je přístavní město Terst a jeho okolí, kde žije početná slovinská menšina. Je dobré připomenout, že za dobu platnosti zákona se v Itálii změnila vláda a její nacionalisticky zaměřený předseda Silvio Berlusconi ne...
 

  

Etnický kaleidoskop Polska

Autor: Paùl Szczëpta

Počet zobrazení: 97 Komentáře: 0 Více

Celá desetiletí byl v Polsku ražen stereotyp o monoetnicitě této země, jakož i o existenci pouze jediného jazyka na jejím území – polštiny. Přestože lze částečně chápat polskou nedůvěru k německé menšině v situaci v letech 1945-70, kdy Německo odmítalo uznat západní hranici Polska, je poněkud zvláštní, že Poláci vědomě skrývali velkou část etnokulturního bohatství svého státu. Mnohá z etnik obývajících polské území dávno zmizela v pomyslném prop...
 

  

Sčítání lidu v Polsku


Počet zobrazení: 102 Komentáře: 0 VícePřibližné údaje o počtu příslušníků národnostních menšin v Polsku, uveřejněné na stránkách Hlavního statistického úřadu (Główny Urząd Statystyczny) www.st...
 

  

Džadídismus – tatarská cesta k reformě islámu

Autor: Rim Gilfan

Počet zobrazení: 129 Komentáře: 0 Více

Hovoří-li se v dnešní době o islámu, zvláště o islámu politickém, jaksi automaticky se nám vybaví boj proti mezinárodnímu terorismu. Faktem je, že události 11. září ještě vyostřily již probíhající diskuse o tom, co vlastně svět 21. století čeká, jak se zachovají rozdílná civilizační centra a zda nevcházíme do epochy střetu civilizací. Konkrétněji mezi technologicky a ekonomicky dominantní západní civilizací, založenou na židovsko-křesťanské nábo...
 

  

Antropologie a slavistika: Má Praha ještě čím přispět?

Autor: Giuseppe Maiello

Počet zobrazení: 67 Komentáře: 0 Více

Slavistika jako vědní disciplína má dnes již více než dvě stě let dlouhou tradici, jejíž počátek spadá do doby osvícenectví. Od konce 18. století byly centry rozvoje slavistiky Vídeň a Praha, kde aktivně působili takoví vynikající vědci jako Václav Durych (1735–1802), Josef Dobrovský (1735–1829) nebo Bartolomej Kopitar (1780–1844). Tito první vyhranění slavisté pojímali slavistiku ve velmi široké perspektivě. Zvláště Dobrovský ji chápal coby dis...
 

  

Každý jazyk je pro mě prožitkem

Autor: Jan Kravčík

Rozhovor s Jiřím Marvanem – slavistou, baltistou, polyglotem a světoběžníkemPočet zobrazení: 40 Komentáře: 0 Více

Jiří Marvan se narodil roku 1936. Na pražské Filozofické fakultě vystudoval slavistiku a bohemistiku, postgraduálně pak baltistiku. V letech 1963–67 vyučoval češtině na univezitách v Uppsale a Stockholmu. Po roce 1968 působil na amerických univerzitách v Oregonu, Kalifornii a Pennsylvánii. V období 1973–93 v australském Melbourne úspěšně zformoval první slavistiku na jižní polokouli. Po návratu do vlasti působil v diplomatických službách, mimo j...
 

  

Etnogeneze národů: Slovanské kmeny – část II.


Malý přehled slovanských počátkůPočet zobrazení: 108 Komentáře: 0 Více

Polané

1) Východoslovanský kmen usazený na pravém břehu Dněpru s pozdějším hlavním centrem Kyjevem. V letopisech se o východoslovanských Polanech dochovalo málo informací, též jejich materiální kultura je poměrně slabě prozkoumána. Byli v častých sporech se sousedními Děrevljany. V průběhu 2. pol. 9. stol. se v době utváření raně feudální Kyjevské Rusi polanské kmenové povědomí rychle vytrácí. Vliv...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod