Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Osud Českého koutku v Kladsku

Autor: Zdeněk Víšek

Počet zobrazení: 442 Komentáře: 0 Více

Dějiny našeho národa nejsou pouze dějinami Čechů a Moravanů, kteří dnes v počtu více než deseti mi­li­onů žijí na území České republiky, ale také historií po­četných i méně početných národnostních menšin, které si dosud v několika evropských státech i v zámoří udržují vědomí svého českého původu.


Česká řeč je dosud živá mezi etnickými Čechy v ru...
 

  

Gruzínsko: pozlátko a realita

Autor: Peter Hupka

Počet zobrazení: 132 Komentáře: 0 Více

Tbilisi je na prvý pohľad výnimočným miestom. Za­lesnené svahy sa vypínajú nad dolinou rieky Kura, dnes nazývanej častejšie Mtkvari, staré i nové pravo­slávne chrámy sa striedajú s mešitami i synagógami, na svahu pod sochou Kartlis Deda – Matky Gruzínov sa dokonca nachádzajú po­­zostatky zoroastriánskeho chrámu.Mesto, ktoré bývalo krásne


...
 

  

Písečné duny najdete také v Litvě

Autor: Josef Miškovský

Počet zobrazení: 410 Komentáře: 0 Více

Jedním z typických jevů oblasti Baltského moře je výskyt písečných kos na pobřeží. Nacházejí se pře­de­vším v Polsku a ruské Kaliningradské oblasti. Jedna z nich z Ruska zasahuje až do Litvy. Rusové ji nazývají Kurš­skaja kosa, Litevci Kuršių nerija, v češtině se vžil název Kurská kosa.


Kurská kosa je poloostrov, který se táhne podél rus­kého a li...
 

  

Snahy vtáhnout nás do válek neměly úspěch

Autor: Ivana Skálová

Rozhovor s Kirem Gligorovem – prvním prezidentem Republiky MakedoniePočet zobrazení: 98 Komentáře: 0 Více

Kiro Gligorov se narodil 3. května 1917 v makedon­ském Štipu. Vy­studoval gymnázium ve Skopji a práva v Bělehradě. Po vypuknutí 2. světové války se za­pojil do makedon­ského národně-osvobozeneckého hnutí. Po skončení války a vzniku Federativní lidové republiky Jugoslávie zastával četné funkce v jejích ekonomických a finančních resortech. Byl velkým zastáncem tržní ekonomiky, avšak jeho návrh hospodářské reformy byl v 60. letech z politických důvodů odmítnut. V 70. letech se stal předs...

 

  

Jak dál na Balkáně? Co po Paktu stability?

Autor: Jiřina Dienstbierová

Počet zobrazení: 149 Komentáře: 0 Více

Na pozvání Rady pro mezinárodní vztahy přijel 21. září 2006 do Prahy koordinátor Paktu stability pro jihovýchodní Evropu Erhard Busek, který se zde mimo jiné zúčastnil kulatého stolu na téma Jak dál na Balkáně? Co po Paktu stability? Na následujících řádcích vám přinášíme několik postřehů, které v debatě zazněly.
První náměstek ...
 

  

Pskovské zvony bijí na poplach

Autor: Jitka Komendová

Dokument o devastaci památek ruského středověkuPočet zobrazení: 218 Komentáře: 0 Více

„Svrchovaný pán Veliký Novgorod“ a jeho „menší bratr” Pskov. Města zprostředkovávající kontakt stře­dověké Rusi se Skandinávií a západní Evropou. Města, jež se svým politickým uspořádáním natolik odlišovala od ostatních měst Rusi, že bývají označována jako samostatné měst­ské republiky. Města, jejichž politická i kulturní svébytnost byla brutálně zlikvidována Moskvou na přelomu 15. a 16. století. Města s osudy v mnohém podobnými se dnes ocitla v odlišné si­...
 

  

O mostech mezi Ukrajinou a Českem ví jen málokdo

Autor: Tereza Chlaňová

Rozhovor s Oksanou Pelenskou – ukrajinskou badatelkou a historičkou uměníPočet zobrazení: 147 Komentáře: 0 Více

Oksana Pelenska je nezávislou badatelkou a publicistkou. Za­bý­vá se zejména dějinami ukrajinské umě­lecké dia­spory v meziválečném Československu, dále se věnuje česko-ukrajinským kulturním kontaktům. Vystudovala bohemistiku ve Lvově a je autorkou několika monografií. Od roku 1993 žije trvale v Česku.
K...
 

  

Oslovit české publikum a potěšit ukrajinská srdce

Autor: Bohdan Rajčinec

Pozvánka na Dny ukrajinské kultury v České republicePočet zobrazení: 103 Komentáře: 0 Více

Nejedna národnostní menšina v této republice se čas od času pokouší zaujmout většinové obyvatelstvo počiny zvanými Dny kultury v ČR. Slováci, Rusové, Řekové, Němci, Poláci či Ukrajinci, všichni se snaží oslovit širší obecenstvo a prohlásit: „Jsme zde a máme vám co nabídnout.“ Snad se to v posledních letech i daří.
Z různých důvodů se pro...
 

  

Praha slovanská

Autor: Jaroslav Otčenášek

Počet zobrazení: 119 Komentáře: 0 Více

O Praze jako „hlavním městě Slovanů“ se hovořilo asi naposledy v roce 1848, ovšem ve zcela jiných souvislostech. Tehdejší Slovanský sjezd sice na kratší dobu přivedl do Prahy zástupce všech „větví slovanských“, ale jed­nalo se o přehlídku „bratrů Slovanů“ jako jasný vzkaz císaři, že Slované tu jsou a vzájemně se podporují. Bohužel události, které po sjezdu následovaly, učinily dalším manifestacím slo­vanské jednoty přítrž.

Tehdejší česká...
 

  

Ruský poutník stále prochází krajem

Autor: Karel Sládek

Cesta „Modlitby srdce“ ve slovanské křesťanské spiritualitěPočet zobrazení: 366 Komentáře: 0 Více

„Vzývej Pána horlivě: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným, hříšnou! Čiň tak bez ustání, v kostele, doma, na cestě, při práci, když jíš, v posteli, zkrátka od okamžiku procitnutí do okamžiku usínání.“ (z dopisu duchovních rad ruského „starce“ Teofana Zátvorníka)
Překlad ruské knihy Upřímná vypr...
 

  

Na třetím náměstí spolu

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 129 Komentáře: 0 Více

V červenci letošního roku vyšla v Bělehradě antologie nových po­vídek Bosny a Hercego­viny, Chorvatska a Srbska a Černé Hory nazvaná Na trećem trgu (Na třetím náměstí). Jde o výbor z tvorby dvanácti mladých autorů, po čty­řech z každé země, první takový od skončení jugoslávských válek. Přestože média zmíněných zemí projektu příliš pozornosti nevě­novala, v inte­lektuálních kruzích vy­volal množství otázek a pole­mik ohledně spolupráce literátů v exjugo­slávském regionu. ...

 

  

Cesty na jih Rudolfa Brunera-Dvořáka


Pozvánka na výstavu „Bosna 1905 na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka“ v BrněPočet zobrazení: 201 Komentáře: 0 Více

Rudolf Bruner-Dvořák (1864-1921) je poklá­dán za nejvýznamnější osobnost fotografie v čes­kých zemích kolem roku 1900. Byl prvním, kdo se u nás označoval jako „momentní fotograf“, neboť se specializoval na fotografie událostí. Často cestoval a jeho nejoblíbenější místa v zahraničí byla v Bosně.
První výrazný úspěch zažil Rudolf Bruner...
 

  

Hrdelní zpěv z úbočí altajských hor


Turné altajské folklorní skupiny AltaiKai po České republicePočet zobrazení: 479 Komentáře: 0 Více

V září dorazila do Česka sku­pina AltaiKai, aby představila tuzemskému publiku tradiční hudbu si­­biřské Altaje. Ta v sobě mísí prvky hrdelního zpěvu „kai“, mongolské hudby a pas­teveckých a ša­man­ských hu­deb­ních forem z oblasti Střední Asie. Po tuv­ských skupinách Yat-kha a Huun Huur Tu k nám tedy zavítali další před­stavitelé tohoto specific­kého a v dnešní době velmi populárního a vy­hledávaného hudebního stylu.


...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod