Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Podzim polského národa?

Autor: Stefan Wyszyński

Počet zobrazení: 44 Komentáře: 0 Více

Podzim roku 2005 lze v Polsku nazvat hrami demokracie. Toho roku, poprvé v dějinách takzvané III. Rzeczpospolity, skončilo volební období zároveň parlamentu i prezidentovi. Chutným soustem se pro politiky a po­li­­­tické strany stalo 460 míst v Sejmu a 100 v Senátu. Uvolnila se také prestižní funkce prezidenta Polské republiky. Občané byli postaveni před neuvěřitelně těžký úkol zvolit nové vedení státu. Naučili se Poláci demokracii natolik, aby se ho zhosti...
 

  

Sandžak – kondenzovaná balkánská realita postmoderní éry

Autor: Jan Pelikán

Počet zobrazení: 477 Komentáře: 0 Více

Před půldruhým stoletím symbolizovaly železnice na Balkáně pokrok a civilizační povznesení. Trasování železničních kolejí, jejich výstavba a posléze kontrola provozu se stávaly předmětem ostrých, často nesmi­ři­tel­ných imperiálních zápasů. Na počátku třetího milénia se i v jihovýchodní Evropě želez­niční doprava propadá do stále hlubší krize. Pro získání nadvlády v rozsáhlém regionu také již dávno ani zdaleka nestačí získat kontrolu nad pouhým jedním z údo...
 

  

Husejn-pašova mešita v Pljevljích


Počet zobrazení: 77 Komentáře: 0 Více

Přestože dnešním centrem Sand­žaku je Novi Pazar ležící v Srbsku, bývalým střediskem této někdejší osmanské adminis­trativní jednotky jsou Pljevlja, město se 40 tisíci obyvateli ležící na severozápadě Černé Hory.

Stopy osíd­­lení zde nacházíme už z dob starých Římanů, ale jejich municipium zaniklo po příchodu Slo­vanů v 6. století. Je také známo, že ve 13. století v okolí Pljevljí Sasové dolovali olovo a zinek pro srbského krále. První z...
 

  

Vratislav – město setkávání

Autor: Tomasz Bujko

Počet zobrazení: 286 Komentáře: 0 Více

Vratislav je městem magickým. Na nevelkém prostoru se setkává historie několika států a kultur. Dnes chodíme po německých ulicích, díváme se na gotické kostely vybudované Piastovci nebo obdivujeme rakouské baroko. V průběhu staletí se město nacházelo pod nadvládou čtyř zemí a bylo známé pod přinejmenším pěti názvy. Bylo svědkem pádu jak fašismu, tak komunismu. Vratislav je městem mnoha kultur, mikrokosmos Evropy, město setkávání…

...
 

  

''Kvitok karpatski z dalekoho kraju''

Autor: Vladislav Knoll

Historie, kultura a jazyk Rusínů v srbské VojvodiněPočet zobrazení: 560 Komentáře: 0 Více

V srbské Vojvodině a na východě chorvatské Slavonie žije dodnes, roz­troušeno v mnoha vesnicích a městech, řeckokatolické obyvatelstvo, které samo sebe nazývá Rusnáky a svůj jazyk ruským. Tuto národnostně růz­no­rodou oblast obývá již více než 250 let společně se Srby, Chorvaty, Maďary, Slováky, Rumuny a dalšími národy. Samo sebe považuje za příbuzné karpatským R­u­sínům, a proto i jejich jazyk, který je dnes jedním z šesti oficiálních jazyků Auto­nomní obl...
 

  

Předlouhé hradby stonské


Počet zobrazení: 62 Komentáře: 0 Více

Vyrazíte-li v létě k moři na chorvatský poloostrov Pelješac, nemůžete mi­nout měs­tečko Ston a blízké monumen­tální hradby táhnoucí se v impo­zantní délce pěti kilometrů a strážící vstup na poloostrov. Ston je další z mnoha položek na seznamu chor­vatských architekto­nic­kých kuriozit a určitě se vyplatí sez­námit se s ním blíže. Jde totiž o jedno z prvních měst v Ev­ropě, jež bylo pos­ta­veno podle urba­nistického plánu.

Ston a jeho sou...
 

  

Kam kráčí pražská slavistika?


Počet zobrazení: 166 Komentáře: 0 Více

Jak vnímáte současnou situaci pražské slavistiky a jak vidíte její budoucnost?HANA GLADKOVA – vedoucí Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK


Současná pražská slavistika je mnoho­tvárný organismus, ve kte­­rém každý „oud“ opět dělá, co mu přísluší a lze se nadít, že se to brzy projeví i v nové kvalitě celku. ...
 

  

Ruská federace očima Jaroslava Bašty


Počet zobrazení: 132 Komentáře: 0 Více

Dne 20. září 2005 uspořádala Rada pro mezinárodní vztahy v Praze přednášku bývalého velvyslance ČR v Moskvě a sou­čas­ného prvního náměstka mi­ni­stra zahraničních věcí ČR Jaroslava Bašty na téma Východní dimenze české politiky . Jak sám přednášející v úvodu zdůraznil, název přednášky byl zvolen možná až příliš vzletně, a vy­slovil obavu, že vzhledem k jeho nedávnému návratu z Ruska se přednáška bude týkat spíše jen této země a její současné situace...
 

  

Duchovní a tvůrčí cesta Vladimira Solovjova

Autor: Karel Sládek

Počet zobrazení: 250 Komentáře: 0 Více

Vladimir Solovjov se narodil 16. ledna 1853 v Moskvě v rodině zná­mého ruského historika Sergeje Solovjova, který se proslavil zej­ména knihou Dějiny Ruska o 29 dílech. Velmi dobrý vliv měl na dětství Solovjova jeho dědeček, protojerej Michail Solovjov.
Již v deseti letech měl Vladimir první mys­­tické vidění, které se potom ještě ně...
 

  

Volby v Šuto Orizari, největší romské obci v Evropě

Autor: Martin Mikeska

Počet zobrazení: 275 Komentáře: 0 Více

„Zabiji se dřív, než mě uvězní, toto je můj vzkaz na rozloučenou,“ vykřikoval pár dní po svém volebním úspěchu Amdi Bajram, jeden z nej­vi­di­tel­­nějších politických zástupců makedonských Romů. Důvodem Bajra­mových poh­nutek mysli byl rozsudek soudu, který jej místo na šutoorizarskou radnici na­směroval na čtyři roky do vězení za spoluúčast na krádeži látky v hodnotě zhruba 20 milionů korun ve štipské textilce. Obdobnými teatrálními kousky se Bajr...
 

  

Ukrajinský portrét na pozadí Prahy

Autor: Tereza Chlaňová

Počet zobrazení: 395 Komentáře: 0 Více

Dlouhou dobu uta­­­­jované a tudíž ne­pro­bá­dané „zóny“ ukrajinské kulturní historie stále za­bí­­rají žalostně mno­ho místa. Proto se každý nový objev, každá nová studie nebo interpretace stá­vá nadšeně vítanou udá­lostí. Mezi ta­kové patří bezesporu i publikace Oksany Pe­lenské Ukrajinský port­rét na pozadí Pra­hy.
...
 

  

Bělorusové – hobiti evropského lesa

Autor: Ivana Skálová

Počet zobrazení: 344 Komentáře: 0 Více

Již z názvu knihy Ne­známé Bě­lo­rus­ko lze usoudit, že její hlavní snahou je představit nám něco, co neznáme. Je pro nás Bělo­rusko právě tako­vým? Nejsme spíš přes­vědčeni, že ho známe docela důvěrně? Určitě, vždyť jsme pár desítek let žili téměř pod jednou stře­chou. Možná právě proto je však naše po­vědomí o této zemi značně pokřiveno, je plné stereotypů a ni­čím nepod­ložených unáhlených závěrů a soudů. Možná také právě proto jsme si téměř jis...
 

  

Lahůdky ze země mlékem a masem oplývající


Počet zobrazení: 137 Komentáře: 0 Více

Rozmanitost černohorského naturelu a etnografická různo­ro­dost zanechaly stopy také v černohorské kuchyni. Ať jíte u přátel, v autentickém domácím prostředí, nebo v res­tau­raci, vždy jste srdečně vítáni. Černohorci jsou skutečně dob­rými a pozornými hostiteli. Pokud čekají hosta, nechají podle sta­rého zvyku dokořán otevřené dveře nebo vrata. Hosta poté na­krmí a napojí tím nejlepším co v domě mají, posadí ho na nejlepší místo ke stolu a snaží se, aby se ...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod