Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Diktátor s lidskou tváří

Autor: Marijan Lipovac

u příležitosti 110. výročí narození Josipa Broze-TitaPočet zobrazení: 338 Komentáře: 0 Více

"Bojoval v souladu se svým morálním přesvědčením, viděl mnohé země a města, armády, války a civilizace, společenské systémy a revoluce, prožil život vydělávaje si na chléb vlastníma rukama, byl vězněm a válečníkem, politikem a organizátorem masového povstání za osvobození proletariátu, vedl povstání proti slepé nenávisti, očistil zemi od cizáků v těžké a krvavé válce, vrátil své vlasti ukradené moře, její ostrovy a města, osvobo...
 

  

Čuvašsko - strážce protobulharské tradice

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 437 Komentáře: 0 Více


Čuvašská republika (Čâvaš Respubliki) se rozkládá uprostřed evropské části Ruska v oblasti mezi řekami Volga a Vjatka. Nevelké území o rozloze 18 300 km čtverečních (o něco menší než Slovinsko) obývá okolo 1 353 000 obyvatel. Hustota zalidnění činí 73,8 obyvatele na km2 a je tak jednou z nejvyšších v Ruské federaci.

Etnick...

 

  

Kyjev - klenot na Dněpru

Autor: Jaroslav Otčenášek

Počet zobrazení: 267 Komentáře: 0 Více


Ukrajinské hlavní město Kyjev stálo za dob existence SSSR vždy tak trochu ve stínu Moskvy a Petrohradu. Mnohé se nezměnilo ani po vzniku samostatné Ukrajiny v roce 1991. Zájezdy s Čedokem, které se pořádaly před rokem 1989 a kromě Kyjeva mívaly v itinerářích ještě několik dalších míst, nemají jakéhokoliv pokračovatele. Zatímco do Moskvy i do Petrohradu je možné cestovat hned s ně...

 

  

O hranicích a lidech aneb Proč má Chorvatsko tvar rohlíku

Autor: Krešimir Međeral

Počet zobrazení: 215 Komentáře: 0 Více

Jen málo zemí na mapě světa může upoutat tak absurdním tvarem svých hranic jako Chorvatsko. Tento mladý, a přece už více než 13 století existující stát je dějinnými tlaky zhněten do dnešního tvaru rohlíku, tvaru, jenž svým obyvatelům nepřináší v praxi příliš radosti.


Na cestu z Iloku, města na n...
 

  

Solomon II. – poslední gruzínský král

Autor: Vojtěch Kubec

Počet zobrazení: 232 Komentáře: 0 Více

Solomon II. (1773-1815, vládl 1784-1810), poslední panovník západogruzínského království Imerethi, neoplýval ani státnickou uvážlivostí, ani mimořádnou statečností, ba ani literárním talentem (v rodu Bagratovců, potomků básníka na trůně Davida IV. Budovatele, který příznačně odvozoval svůj původ od samotného žalmisty Davida, téměř výjimka). Přesto je však jeho osud dodnes atraktivní, a to jak svými dobrodružnými peripetiemi, tak i překva...
 

  

Homo sovieticus je oporou totalitního režimu

Autor: Ivana Skálová

Rozhovor s běloruským disidentem dr. Vincukem ViačorkouPočet zobrazení: 149 Komentáře: 0 Více

Dne 14. května 2002 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přednášel v rámci kurzu Úvod do studia bělorusistiky dr. Vincuk Viačorka, lingvista a jeden ze zakladatelů a současný předseda opoziční Běloruské lidové fronty. Při této příležitosti jsme mu položili několik otázek.

Pane Viačorko, jakou roli podle vás hraje jazyk při konstituování národa obecně a v Bělorusku konkrétně?

...

 

  

Udělej dobře Romovi, uděláš dobře Pánubohu

Autor: Yveta Kenety

Počet zobrazení: 73 Komentáře: 0 Více

"Udělat něco špatného Romovi je hřích. A nejen to. Je hříchem ho poslat pryč, aniž byste ho neobdarovali nebo aniž byste s ním alespoň promluvili. Katolíci neměli Romy a tak vymysleli odpustky. Kupují oplatky požehnané knězem, aby jim Bůh prominul jejich hříchy. Nám sem naštěstí Bůh poslal lidi - Romy. Dej jim něco, udělej pro ně něco dobrého, odlož svou pýchu a aroganci, a Romové se budou cítit dobře, stejně tak jako ty a Bůh ti odpustí...
 

  

Turkmenská kuchyně

Autor: Petr Pešek

Počet zobrazení: 195 Komentáře: 0 Více

Rozsáhlá pouštní území, tvořená pískem rozpáleným až na 70° C, s řídce rozsetými nevelkými oázami - to je nechvalně proslulá poušť Karakum ("Černý písek"), snad nejobávanější poušť celé Asie. Na severovýchodě je lemovaná žlutohnědou nití řeky Amu-Darji, na jihu pak úzkým hornatým pásem Kopet-Dagu s malým množstvím orné půdy v jeho předhůří. Toto území je odedávna obýváno kočovnými kmeny Tekinců, Jomudů, Saryků nebo Murčalinců, kmeny skythsko-turkicko-íránského původu, které souhrnně ...

 

  

Nenad Veličković - Hegel

Autor: přeložil Jan Kravčík

Počet zobrazení: 88 Komentáře: 0 Více

Počátkem dubna uběhlo 10 let od vypuknutí války v Bosně a Hercegovině a zahájení blokády Sarajeva. Při této příležitosti uvěřejňujeme překlad povídky Nenada Veličkoviće ze sbírky povídek Đavo u Sarajevu (Feral Tribune, Split, 2001).

První kulka se zaryla před jejími chodidly a zvedla obláček prachu. Druhá prosvištěla skrz šípkový keř za jejími zády. Zastavila se. Strážní na ni ze zá...
 

  

Ruští autoři v ostravských divadlech

Autor: Veronika Mistrová

Počet zobrazení: 52 Komentáře: 0 Více

Ostravská divadla spolu se svým magistrátem letos znovu dopřála milovníkům divadla a odborné veřejnosti unikátní možnost shlédnout všechny hry, jež měly premiéru v uplynulém roce, během pěti dnů. Na přelomu února a března se už pošesté konal Ostravar, přehlídka spojená se semináři.

Z 19 kusů čerpaly z kulturního areálu dosti daleko na východ od Aše čtyři. Jako elixír působilo na vstřícné diváky utrmá...
 

  

''Malá krabička'' aneb Současná srbská literatura

Autor: Anežka Kindlerová

Počet zobrazení: 73 Komentáře: 0 Více

Zeptáte-li se kohokoliv v této republice, co si představuje pod pojmeme současná srbská literatura, jen velmi málo lidí vám bude schopno dát nějakou odpověď.

Starší generaci možná ještě napadne Ivo Andrić, nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1961, který byl do češtiny hojně překládán jak před druhou světovou válkou, tak i po ní, zvláště pak v šedesátých a sedmdesátých letech. Mladší generace j...
 

  

Pár slov k působení temných sil na FF UK

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 77 Komentáře: 0 Více

V minulém čísle Navýchodu jsme uveřejnili dva příspěvky, které reagovaly na rozhovor s dr. Giuseppem Maiellem z letošního prvního čísla. Jeden z nich, z pera Radka Nováka, rovněž nezůstal bez odezvy. Zde uveřejněná reakce je tedy dalším příspěvkem do diskuse, která jako i mnohé jiné má na akademické půdě své místo.

Na tomto místě bych rád upozornil nejen "katolíky převážně původu slovanského", že seminář dr. Giuseppe Maiella Vampyri...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod