Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Aktuální otázka


Počet zobrazení: 51 Komentáře: 0 Více

Jak vidíte perspektivy dalšího rozšiřování Evropské unie „na východ“, tedy o země bývalého východního bloku? Co pozitivního může přinést toto rozšíření těmto zemím a EU, a jaká jsou naopak případná negativa?

JUDr. CYRIL SVOBODA – ministr zahraničních věcí České republiky


Pátá vlna rozší­ření EU, zahr­nuj...
 

  

Idea slovanstva na Slovensku

Autor: Marek Syrný

Vnímanie Ruska na Slovensku do komunistického prevratu v roku 1948Počet zobrazení: 121 Komentáře: 0 Více

Slovanská idea ako uvedomenie si etnickej vzájomnosti slovanských národov a z toho vyplývajúca potreba vzájomného spoznávania sa a spolupráce, je na Slovensku stará už niekoľko storočí. Vo svojom vývoji prešla od obdobia zdôrazňovania kultúrnej spolupráce medzi slovanskými národmi na počiatku ich sebauvedomovania sa a pretvárania sa v novodobé národy, až po politické koncepcie vytvárania spoločenstva slovanských štátov pod hegemóniou Sovietskeho zväzu, ktor...
 

  

Všechny barvy bulharské politiky

Autor: Ivana Skálová

Počet zobrazení: 128 Komentáře: 0 Více

Výsledky letošních parlamentních voleb v Bulharsku přinesly mnohá pře­kvapení a zároveň uvrhly bulharskou politickou scénu do patové si­tu­ace. Poprvé totiž hned po volbách nebylo jasné, která strana či strany budou sestavovat novou vládu a kdo bude novým premiérem. Ani jedna z rekordního počtu sedmi stran, které překročily čtyřprocentní hranici nutnou pro vstup do parla­mentu, totiž nezabodovala tak, aby mohla sestavit většinovou vládu, a nestačil na to do...
 

  

Vilnius za pět minut dvanáct

Autor: Kateřina Hošková

Počet zobrazení: 4293 Komentáře: 0 Více

Litva jako jeden z pobaltských států se pomalu dostává do povědomí cestovatelů – a právem. Z 3 600 000 Litevců jich přes 550 000 žije v hlavním městě Vilniusu. Vilnius, rozlohou velký asi jako Brno, má řeku, kopce i boha­tou historii. Navíc se probouzí z dlouhého zimního spánku. Je v pohybu a mění se do­slova ze dne na den. Stejně jako mnoho měst východní Evropy slepě přejímá i nega­tiva měst západních. Pro návšt...
 

  

Známý neznámý slovinský Jadran

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 238 Komentáře: 0 Více

Úzké křivolaké uličky vám nad hlavou křižují prádelní šňůry s nejrůznějším šatstvem a z okolních oken, vždy zakrytých dřevěnými roletami proti otravnému slunci, zní hudba. Mramorová dlažba je vyhlazená skoro jako zrcadlo, z barokního průčelí na vás chmurně zahlíží popraskaný kamenný lev s dvěma křídly držící v tlapě knihu. V průhledech mezi domy spatříte komíhající se stěžně jachet v přístavu. Mohli byste být v italských Benátkách. Nebo v chorvats...
 

  

Sečovljanská odsolovací pole


Počet zobrazení: 69 Komentáře: 0 Více

Proč se vlastně říká, že je sůl nad zlato? Zjistíme to na samém jižním okraji slo­vinského pobřeží, v hloubi Piranského zá­livu na hranicích s Chorvatskem, kde se na zhruba šesti stech hektarech roz­kládá Krajinný park Sečoveljske soline – Sečovljanská odsolovací pole. Okolní kra­jina vděčí za svůj vzhled staletému působení lidí, kteří se zde už odpradávna věnovali těžbě mořské soli. Ta se pro ně stala hlavním zdrojem obživy – ceněná pro svoji vysokou slan...
 

  

Novinky na seznamu Světového dědictví UNESCO


Počet zobrazení: 252 Komentáře: 0 Více

Architektonický, obytný a kulturní kom­plex rodiny Radzivilů v Njasviži (Bělorusko)
Rezidence šlechtického rodu Radzivilů (pol. Ra­dziwiłł) se nachází v obci Njasviž ve středním Bělorusku. Z rodu Radzivilů, jehož příslušníci stavěli a vlastnili zámecký komplex od 16. století do roku 1939, po­cházely jedny z nejvýznamnějších oso...
 

  

Kosovo a UNESCO


Počet zobrazení: 370 Komentáře: 0 Více

Architektonické památky postavené v prů­běhu stře­do­věku a v době osmanské vlády, kostely a kláštery ze 14. století, mešity, ale také sekulární stavby jako pev­nosti, městská centra a mosty charakterizují kosovský region a tvoří místní působivé kulturní dědictví. Stavby do posledních let 20. sto­letí neporušené se však během ně­ko­­lika let objevily na seznamu ohrožených památek.


...
 

  

Všechny cesty z jihu vedou přes Srbsko

Autor: Ivana Skálová

Rozhovor s Jiřinou Dienstbierovou, ředitelkou Informačního střediska pro spolupráci s SČH a BaHPočet zobrazení: 297 Komentáře: 0 Více

Ing. Jiřina Dienstbierová je pracovnicí Centra pro sociální a ekono­mické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se zabývá problematikou médií a komunikace s veřejností. Zároveň je ředitelkou Informačního střediska pro spolupráci se Srbskem a Černou Horou, Bosnou a Her­cegovinou, které vzniklo v rámci Rady pro mezinárodní vztahy založené před deseti lety Jiřím Dienstbierem.


...
 

  

Jeden ze dvou občanů Evropské unie je pro další rozšiřování


Výsledky průzkumu veřejného mínění v EU "Standard Eurobarometer 63" z jara 2005Počet zobrazení: 46 Komentáře: 0 Více

Co se budoucího rozšiřování Evropské unie týká, podporuje jej přesně 50 pro­cent res­pondentů z 25 současných člen­ských států. Tento výsledek se snížil o tři procenta oproti loňskému roku, pro­porcionálně tomu se zvýšil počet od­půr­ců této myšlenky (38 procent).
Podpora dalšího rozšiřování Evropské unie je nejsilnější v nových ...
 

  

Školský systém slovenskej menšiny vo Vojvodine

Autor: Zuzana Týrová

Počet zobrazení: 341 Komentáře: 0 VíceBúrlivé historické udalosti od najstarších čias dodnes prispeli k pes­trej národnostnej štruktúre Vojvodiny. Je to bezpochýb naj­he­te­ro­génnejšia oblasť v celej Európe a zaujímavá je najmä preto, že na takom malom území žije 27 národov, národnostných menšín a etnických skupín (Srbi, Chorváti, Česi, Ma­ďari, Slováci, Rumuni, Čiernohorci, Rómovia, Rusíni, Macedónci, Ukrajinci, Nemci, Slo­vinci, Bulhari a i.), ktorí ...
 

  

Což takhle dát si leknín?

Autor: Darko Grgić

Využívání vodních rostlin jako zdroje potravy v chorvatském Podráví a PodunajíPočet zobrazení: 260 Komentáře: 0 Více

Už dávno upadly v zapomnění znalosti našich předků, kteří kromě pěs­­tování plodin, chovu dobytka, lovu a rybolovu sbírali ve svém okolí plody mnoha rostlin – v lesích, na polích i ve vodě. Vzpo­mínky na to, že řeka Dráva a její přítoky byly důležitým zdrojem potravin (zvláště v neúrodných letech), postupně vymizely z kolektivní paměti místního obyvatelstva. Pouze něk­terá toponyma v Podráví i dnes svědčí o používání vodní vegetace jako potra...
 

  

''Tvá žena je lepší než ty...''

Autor: Emil Souleimanov

Vztah k ženě v čečenské společnostiPočet zobrazení: 169 Komentáře: 0 Více

V čečenské společnosti je žena objektem nesmírné úcty. Ženy jsou sociálně velmi aktivní – jedním z důvodů je snad i skutečnost, že k is­la­mizaci čečenských tejpů (klanů či rodů) došlo až poměrně nedávno, a mnohá pra­vidla a normy islámského práva tudíž v čečenském charakteru nestačily zcela zakořenit.
Ruský etnolog Jan Česnov uvá...
 

  

Jak se slaví Eňovden


Počet zobrazení: 85 Komentáře: 0 Více


24. červen. V lidových zvycích Eňovden, v křesťanské tradici svátek narození sv. Jana Křtitele, se mezi bulharskými svátky těší podob­nému významu jako Vá­noce, Velikonoce či Gergjovden (den sv. Jiří) a v růz­ných oblastech má i různé varianty – Janevden, Ivanden, Ivan Biljober… Vždy je však spojen se sluncem, vodou a lé­čivými rostlinami...
 

  

Literární svědectví Sandry Kalniete

Autor: Ivana Skálová

Počet zobrazení: 58 Komentáře: 0 Více

Kniha Sandry Kalniete V plesových střevíčkách sibiřským sněhem je vzpomínkovou a dokumentární prózou, v níž se informace doložené ar­chiv­ními prameny mísí s popisem hlubokých vnitřních prožitků jejích a pře­devším členů její rodiny, kteří ve vyhnanství na Sibiři zakusili na vlastní kůži „výdobytky nejpokrokovějšího světového systému“. Přestože tato historie je dnes již v hrubých obrysech známá, její drobná zákoutí budeme zřejmě objevovat ješt...
 

  

Boris Maruna – skeptický hlas emigranta

Autor: Jaroslav Otčenášek

Počet zobrazení: 63 Komentáře: 0 Více

Boris Maruna se narodil roku 1940 v Potpragu na jižních svazích Velebitu v Chorvatsku. Základní školu navštěvoval v Obrovci a střední školu v Zaprešići a Záhřebu, kde i maturoval. Ve dvaceti letech uprchl s dalšími dvěma kamarády do Terstu v Itá­lii. Následně putoval do Argentiny, Anglie, USA a Španělska, do Chorvatska se vrátil až v roce 1990.


...
 

  

Putování se Slunečním paprskem

Autor: Marcela Zdrubecká

Počet zobrazení: 91 Komentáře: 0 Více

Název této tuvinské hudební skupiny se všude přepisuje Huun Huur Tu. Sayan Bapa, nejkomunikativnější člen skupiny, mi však vysvětlil, že hun znamená v tuvinštině „slunce“ a hurtu „paprsek“. Jedná se tedy pouze o dvě slova – Sluneční paprsek.
Encyklopedie praví, že Republika Tuva leží v asijské části Ruska u hranic...
 

  

Pod pokličkou polských hrnců


Počet zobrazení: 531 Komentáře: 0 Více

Mezi jídly, která jsou považována za typicky polská, zaujímá čestné místo bezpochyby bigos – kvašené zelí vařené v kotlíku společně s houbami, klobásami a zvěřinou, kulinární kompozice nejen kom­p­likovaná, ale také o značném množství variant. Avšak neméně výz­namným prvkem tzv. staropolské kuchyně byly polévky (zupy, polewki). Mezi nimi si velkou slávu získaly bílý boršč, žur či slavná pivní po­lévka. A co se pak stalo, když se za královn...
 

  

Jak začíná každý ''etnický vtip?'' Ohlédnutím přes rameno.


Počet zobrazení: 2302 Komentáře: 0 Více

Z Bulharska...

Oznámení tiskového odboru vlády: Pre­miér se dnes celý den zabýval důležitými dokumenty. Upřesnění: dvakrát si prohlížel pas a jednou rodný list.

Co mají společného demokracie a řeka Dunaj? Obě přicházejí ze západu a Bulhar­sko jen míjejí.

V Bulharsku i v Americe můžeš koupit všechno za dolary. V Bulharsku i v Americe nemůžeš koupit nic za leva. V Bulharsku i v Americe můžeš klidně na­dávat na pre­zident...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod