Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

1-2017


EDITORIAL:

Milé čtenářky, milí čtenáři,

po tříleté odmlce se vám opět dostává do rukou časopis NaVýchod. Připomeňme, že byl založen roku 2001 z podnětu několika studentů slavistických oborů na FF UK, kteří chtěli nejprve svým kolegům a později i širší veřejnosti blíže představit historii, kulturu či aktuální politické a společenské dění v zemích bývalého východního bloku, jejichž tehdejší obraz v obecném povědomí dobře vystihuje antické rčení o barbarských zemích Hic sunt leones. Třináct let pak časopis přinášel autorské texty, především z per vysokoškolských studentů, ukazující život v oblastech „na východ od Aše“ v jeho složitosti, ale i barvitosti.

V roce 2013 pro nedostatek lidských zdrojů přestal původní NaVýchod vycházet. Stalo se tak bohužel v době, kdy se propast mezi Východem a Západem začala znovu prohlubovat. Právě v časech eskalace politického napětí je však výjimečně důležité přistupovat ke stále ještě málo známému východnímu světu bezpředsudečně a s poctivou snahou o porozumění. Vždyť bez znalosti historie, kultury a mentality tamějších národů neporozumíme ani starostem jejich každodenního života, ani spletitým politickým svárům. A vyslovovat se apriorně o věcech, o nichž mnoho nevíme, může mít v dnešní napjaté situaci fatální následky.

Téma neporozumění mezi Východem a Západem, dvěma v mnohém rozdílnými duchovními světy, se táhne přinejmenším celou druhou polovinou 20. století. Tento příběh se koncem studené války neuzavřel a nyní, kdy stojíme na prahu (a částečně už za ním) druhé studené války, se nikdy zcela nedovřené nůžky začínají znovu rozevírat.

Právě znepokojení z tohoto znovunastolení bipolarity světa nás přivedlo k rozhodnutí využít nabídku bývalé redakce a obnovit vydávání časopisu NaVýchod, jehož první číslo se mimo jiné věnuje právě příčinám a možným následkům zmíněné „nové studené války”. Značnou část textů tohoto čísla napsali autoři a autorky pocházející přímo ze zemí východní Evropy, jejichž hlas může autenticky a otevřeně povědět o tom, čím jejich země žijí, co je tíží či těší.

Zveme vás tedy ke čtení, které je sice nelehké, ale fascinující tím více, čím větší nároky na vnímavost a otevřenost klade.

šéfredaktorky: Galina Babak, Jana Koliášová

OBSAH:

Putin, Krym a nová studená válka, Radko Mokryk

Ukrajina a evropské hodnoty, rozhovor s Jaroslavem Hrycakem, Radko Mokryk

Vyšívané Bělorusko,
Pavel Kotau
Uzbekistán: země, kde si diktátoři podávají dveře,
Tereza Soušková

„Bolotné“ pro nás změnilo všechno,
rozhovor s ruskými aktivisty, Anton Romaněnko

Východoevropský klub,
Jakub Múčka

Pražský Majdan,
Markéta Krňanská

Studená válka ve filmu,
Tomáš Hubáček

Rusko a feminismus,
Katya Kobrina

Česká verze webu StopFake.org,
Tereza Soušková

Architektura v dobách socialismu,
rozhovor s Owenem Hatherleym, Alexandra Vagner

FOTOGALERIE: Nižnij Novgorod,
Natalia Vikulina
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod