Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Konfliktní historiografie na Kavkaze

Autor: Ondřej Ditrych

Případ Náhorního KarabachuPočet zobrazení: 403 Komentáře: 0 Více

Geneze etnického nacionalismu na jižním Kavkaze v období před pádem SSSR, která předznamenala a poznamenala vznik etnopolitických kon­flik­tů v Ná­­hor­ním Karabachu, Abcházii i Jižní Osetii, je ne­s­mírně roz­sáh­lou a bohatou látkou. Na následujících řádcích bude proto pozornost soustředěna na úlohu, kterou při ustavování sdí­le­ného vědomí epistémé, společenského řádu (jenž je dle Bene­dicta Andersona základním předpokladem každého národa jako ...
 

  

Mýty kolem Slobodana Miloševiće

Autor: Václav Štěpánek

Počet zobrazení: 183 Komentáře: 0 Více

Smrt Slobodana Miloševiće, posledního a „nej­za­slou­žilejšího“ z trojice hlavních strůjců krvavého rozpadu Jugoslávie, vyvolala nejrůznější reakce a do­hady. Především zpochybnila kredibilitu Haagského tribunálu, který, jak se ukázalo, nebyl schopen adekvátně se postarat o svého „nej­pro­minentnějšího“ obžalovaného. Nejrůznější spekulace o tom proč a jak zemřel (oficiálně na infarkt, přičemž byl nalezen až pět hodin po své smrti), nechají zejména jeho ska...
 

  

Ze zákulisí vídeňských jednání o budoucnosti Kosova

Autor: Martin Mikeska

Počet zobrazení: 132 Komentáře: 0 Více

Jednání o budoucím statusu Kosova se ve Vídni konala již třikrát. První kolo (20. a 21. února) proběhlo v paláci Kinských, druhé (17. března) a třetí (3. dubna) v paláci Auerspergů. Rozhovorů se účastní tři osmičlenné vyjednávací skupiny – kromě představitelů Albánců z Kosova a zástupců vlády Srbska a Černé Hory je to mezinárodní koordinační tým sestavený především ze skupiny finského diplomata Marttiho Ahtisaariho a dále z představitelů UNMIK, Rady Evropy...
 

  

Černá Hora je dobrá zpráva

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 193 Komentáře: 0 Více

Dávno minuly doby, kdy by průměrný Čech na pří­­padnou anketní otázku „Co si myslíte o Černé Hoře?“ odpověděl „Myslíte pivo nebo rádio?“ Malou a sympa­tickou zemi na břehu Jadranu navštěvuje stále více našinců, znu­děných desetiletou letní okupací Dalmácie, a díky stále in­tenziv­něj­šímu marketingu cestovních kanceláří se prázdninová značka Černá Hora dostala snad už definitivně do povědomí české společ­nosti. Je to pochopitelné a je to ...
 

  

Východ nezačíná na česko-slovenském pomezí

Autor: Ivana Skálová

Rozhovor s Rudolfem Chmelem, ministrem kultury SR a ředitelem ÚSVS FF UKPočet zobrazení: 134 Komentáře: 0 Více

V rámci řady změn na Filozofické fakultě Uni­verzity Kar­lovy v Praze byl do čela Ústavu slavistických a vý­chodoevropských studií jmenován dosavadní vedoucí Ka­binetu slovakistiky, předseda redakční rady časopisu OS, něk­dejší velvyslanec ČSFR v Maďarsku a staro­nový ministr kultury Slo­venské republiky, Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Protože moni­torování si­tuace na pražské slavistice vždy patřilo k prioritám Na­východu, položili jsme docentu C...
 

  

Východoevropský komiks před 2. světovou válkou

Autor: Tomáš Prokůpek

Část I. – Polsko, Česko, RuskoPočet zobrazení: 381 Komentáře: 0 Více

Východoevropský komiks se ještě stále vzpamato­vává z období komunistické diktatury, kdy byl jeho přirozený vývoj násilně přerušen. V tuto chvíli se kres­leným příběhům nejlépe daří v Srbsku a Chorvatsku, jež produkují nejvíce mezinárodních hvězd, a v Polsku, které má ze všech nejblíže ke standardnímu komiksovému trhu. Docela dobře se pak komiksu vede i v Česku, kde je poměrně silná a stabilizovaná nezávislá scéna, v Rusku, které pomalu, ale jistě začíná z...
 

  

Dobrodružství s názvem ikonopisectví

Autor: Karel Sládek

Počet zobrazení: 286 Komentáře: 0 Více

„Jestliže ten, který nemá ani těla, ani formy, ani kvan­tity, ani kvality, a který přesahuje každou velikost díky vznešenosti své přirozenosti; jestliže ten – říkám – pře­stože byl božské přirozenosti, stal se otrokem, umenšil se do kvantity a kvality, a oblékl se do lidských rysů, maluj tedy na dřevo jeho obraz a předkládej ke kontemplaci toho, který se chce stát viditelným.“ (Jan Damašský, kolem 650–750)

Snad každý, kdo vstou...
 

  

Subarktická kuchyně národů Ruska

Autor: Petr Pešek

Počet zobrazení: 218 Komentáře: 0 Více

Od poloostrova Kola po Beringův průliv se prostírá pás bezmála 7000 km dlouhý – členité pobřeží Sever­ního ledového oceánu. Nekonečná tundra, jen zřídka pře­rušovaná malými modřínovými, olšovými nebo březovými lesíky, se zbavuje bílé pokrývky jen asi na tři měsíce v roce. Osídlení tohoto pro život tak výjimečně nepříznivého území je složeno z mnoha navzájem nepodobných národnostních a jazykových skupin. Na poloostrově Kola žijí Saamové, dále až k poloostro...
 

  

Rozdělení SČH nehrozí novým válečným konfliktem

Autor: Stanislav Stach

Zpráva o cestě delegace Rady pro mezinárodní vztahy do Srbska a Černé HoryPočet zobrazení: 151 Komentáře: 0 Více

V souladu s prioritami české zahraniční politiky na­v­­štívili představitelé Rady pro mezinárodní vztahy ve dnech 1.-6. dubna Srbsko a Černou Horu. Cílem pracovní cesty bylo navázání a prohloubení kontaktů na oficiální i nevládní úrovni, výměna zkušeností v oblasti právních systémů a soudnictví, posouzení možností konkrétní spolupráce s neziskovými organizacemi a ověření názorů na situaci v Srbsku a Černé Hoře v souvislosti s jednáními o asociační a stabil...
 

  

Prezentace bulharské kultury v České republice

Autor: Asen Milčev

Počet zobrazení: 195 Komentáře: 0 Více

Příznivci Bulharského kulturního institutu v Praze, který má svou dlouholetou tradici (byl založen již roku 1948), vědí, že již několik let institut sídlí v budově bul­­har­ské školy Dr. Petra Berona (bývalé obchodní zastoupení při velvyslanectví Bulharské republiky v ČR) v Dejvicích – Praha 6. V současné době se vedení institutu snaží o zís­kání pro jeho činnost vhodnější budovy v centru města, která by měla k dispozici vícefunkční sál pro pořádání vý­sta...
 

  

Jen se narodíme, už někam patříme

Autor: Aleš Kozár

Rozhovor se slovinským spisovatelem a divadelníkem Lojzem KovačičemPočet zobrazení: 143 Komentáře: 0 Více

Prvního května tohoto roku si Slovinsko při­po­m­nělo druhé výročí úmrtí významného prozaika a di­­vadelníka Lojzeho Kovačiče. Kovačič se narodil 9. 11. 1928 v Basileji, jeho otec byl Slovinec, matka Němka. Do Slovinska poprvé přišel v 10 letech, kdy byla jeho rodina vyhnána ze Švýcarska. Tuto zkušenost později zachytil v románové trilogii Přistěhovalci (1984-85). Pro nekompromisní postoje se často dostával do konfliktu s režimem (mj. byla kvůli j...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod